Sökformulär

”Sveriges roll är viktig”

Upphovsperson: Valtonen, Arto
Tidskrift/källa: Västsahara
Nummer: 2009:03
År: 2009
ISSN: 1652-2052
Språk: sv
Relation: http://www.vastsahara.net/
Ämnesord: Sverige, Marocko, Politiska institutioner, Europa, Nationella befrielsekamper, Västsahara, USA, Konfliktlösning
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: vs0309_roll.pdf (190.24 KB)
"För att få igång fredsprocessen krävs att flera länder engagerar sig i Västsaharakonflikten. Sverige och USA:s president Obama kan bli två
viktiga aktörer i denna process" säger Salek Baba Hacena, samarbetsminister i den västsahariska regeringen, som besökte Sverige dagarna efter EUparlamentsvalet i juni.