Sökformulär

Marknadsföring och reklam

De osynliga biblioteken i klorna på Facebook

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Bibliotek, Biblioteksanvändare, Facebook, Marknadsföring och reklam
Hur stor spridning får egentligen biblioteken på Facebook och hur rimligt är det att lägga arbetstid på att få genomslag på denna kommersiella plattform? Charlotte Högberg diskuterar hur de förändringar som Facebook gjort i sin algoritm för nyhetsflödet kan påverka bibliotekens inlägg.

Tillsammans för rätten till utbildning

Upphovsperson: Bjurström, Klas
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Marknadsföring och reklam, Non-Governmental Organizations (NGOs)
företaget Scandinavian Competence Group (SCG) har beslutat sig för att börja stödja SAKs utbildningsprogram som en del av sitt CSR-arbete (Corporate Social Responsibility). Syftet är att verka för att barn i Afghanistan får sin rätt till skolgång tillgodosedd, oavsett etnicitet, språk, religiös tillhörighet eller kön.

Brittiskt gruvbolag hotar exploatera heligt berg

Upphovsperson: Lindwall, Matilda
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Marknadsföring och reklam, Storbritannien, Indien, Miljöföroreningar
Det brittiska bolaget Vedanta
Resources planerar att öppna
ett dagbrott för att utvinna
bauxit ur Nyamgiriberget i
Indien. Gruvan riskerar att
förstöra skogar som folkgruppen
dongria kondh lever
av och kullkasta livet för
tusentals personer i andra
kondh-grupper som bor i
området.

Burkashopen i Herat

Upphovsperson: Lambert, Bo
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2010
Ämnesord: Handel, Afghanistan, Marknadsföring och reklam, Genus och jämställdhet
"Tre kvinnor hukar framför en tandläkarmottagning i
Herat. De sitter långt ut på trottoaren, nära gatan, alldeles invid
rännstenens djupa, öppna dike. De hukar samman, smider
ränker kanske, eller spår i sump. Burkan kan förefalla
enformigt likformig men det finns både kvalitetsskillnader och
broderier som vittnar om graden av rikedom och klass hos
den som gömmer sig under plisseringen."

Kapitalmarknaden: ett bra verktyg För att påverka företag att ta socialt och miljömässigt ansvar

Upphovsperson: Sjöström, Emma
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2009
Ämnesord: Bank- och finansfrågor, Lokal ekonomi och försörjning, Ursprungsfolk, Rättvis handel, Marknadsföring och reklam, Kapitalism och vinstmaximering
"Tänk dig en aktieanalytiker i Stureplanskvarteren i Stockholm. Tänk dig sedan
en ursprungsbefolkning i Ecuador som anser att de blivit orätt behandlade av
utländska oljebolag. Två helt skilda världar, kan tyckas. Men de har en
närmare koppling än vad man först skulle kunna tro", anser skribenten till denna artikel.