Sökformulär

”Jag tänker att det inte är så roligt där”: skolelevers tankar om Afghanistan

Upphovsperson: Engman, Frida
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2010:01
År: 2010
ISSN: 0280-7041
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/arkiv/afghannytt/index.html
Ämnesord: Sverige, Afghanistan, Barn och ungdomar, Utbildning och skola, Kulturmöte och kulturutbyte
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: an1001ga_roligt.pdf (486.05 KB)
"Under mina skolbesök på våra vänskolor i Sverige brukar jag
fråga eleverna om deras tankar kring Afghanistan. Det första
eleverna genomgående svarar oavsett ålder är – krig. De yngre
elevernas tankar går även ofta till detaljer som bomber, gevär
eller blod och som en lågstadieelev förtydligade:
Jag tänker att det inte är så roligt där."