Sökformulär

En skola i José Martís anda

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2010:03
År: 2010
Sidnummer: 3-3
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Utbildning och skola, Latinamerika, Kuba
Fil: skola_i_jms_anda_kuba.pdf (166.65 KB)
José Marti är en av det spanska språkets stora författare, och en av Latinamerikas mest framstående tänkare. Hans revolutionära partibildning och väpnade uppror på Kuba 1895 mot kolonialmakten inspirerade inte bara till upproret mot diktaturen på 50-talet, utan också revolutionens inriktning och utbildningsväsendet med mottot: ”Hela landet förblir olyckligt om barnen inte får utbildning. Alla människor har rätt till utbildning. Och senare, som tack, är det deras plikt att bidra till allas utbildning. Utbildningen börjar när livet föds och upphör först med döden”.