Sökformulär

Möt Svensk-Kubanska

Upphovspersoner: Nygren, Jim | Jönsson, Fredrik | Berggren, Björn | Juventud Rebelde
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:01
År: 2011
Sidnummer: 22-23
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Internationell solidaritet, Föreningsliv, Sverige, Kuba
Fil: mot_svensk-kubanska_kuba_1.11.pdf (201.20 KB)
På Chedagen i Uppsala berättade Jan Strömdahl om ”Kubas omställning till ekologisk hållbarhet” och i Västerås talade Kubas chargé d’affaires Nory Madera Almeida om kampen för att häva USA:s blockad och De Fem. I Malmö ordnades som vanligt ”10 timmar för Latinamerika – Centralamerika i fokus” och ett panelsamtal med företrädare för ALBA-länderna. På Socialistiskt Forum i Stockholm var Jan Strömdahl i farten igen i en proppfull sal med Kubas miljöpolitik som dragplåster.