Sökformulär

Ekologisk hållbarhet

Bäst i världen på stads- & förortsodling. Kubas ekologiska fotavtryck minskar

Upphovspersoner: Belén, Ivana | Manzaneda, José | Strömdahl, Jan
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Ekologisk hållbarhet, Stadsodling
Två artiklar
”Kuba har störst erfarenhet av stads- och förortsodlingar i världen”, konstaterar FN:s jordbruksorganisation FAO och framhåller Kubas föredöme. FAO har genomfört en studie av 27 länder som visar Havanna som föregångare när det gäller stadsodling utan kemikalier och genmodifierade grödor. Enligt Oxfam International har ”det mycket att bidra med som världen kan lära av.” Medan det bara i Latinamerika finns närmare 40 miljoner människor som är undernärda har Kuba garanterat livsmedelssäkerhet, och minskande ekologiskt fotavtryck.

Kuba runt på väg II

Upphovsperson: Jan Strömdahl
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Sverige, Rundresa, Ekologisk hållbarhet, Organsikt jordbruk, Förnybar energi
Med stipendier från Mariafonden reste Jan Strömdahl och Maria Sandblad runt Kuba för att fördjupa och uppdatera kunskaper om landets ekologiskt hållbara utveckling. De gjorde studiebesök, med dokumentation och intervjuer i länshuvudstäder, mindre orter och landsbygd, träffade nyckelpersoner, intervjuade, fotade och filmade projekt för kommande artiklar, utställningar och uppdateringar av tidigare redovisningar. Jans dagbok, Kuba runt på väg, Del I publicerades i Kuba 1.18.
Dags för satsning på järnvägen

Upphovsperson: Jan Strömdahl
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, kommunikation, Järnväg, Ekologisk hållbarhet, Restaurering, Kulturarv
Kubas järnväg var den första i Latinamerika och sjua i världen och Kuba det mest järnvägstäta i världen, dock huvudsakligen för sockerfrakt. Men åka tåg på Kubaön är idag ungefär lika svårt som i Europa över nationsgränserna. Och billigare men mycket långsammare. Nu satsar Kuba på järnvägen. På Järnvägsunionen – järnvägsmyndigheten – fick vi höra om den förbättring av hela systemet som startade 2009. Det är också en folkbildningsuppgift eftersom många olyckor sker vid de obevakade övergångarna. Den 100-åriga linjen Havanna-Santiago de Cuba är 830 km med 168 övergångar.

Kuba runt – på väg

Upphovsperson: Jan Strömdahl
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Städer, landsbygd, Ekologisk hållbarhet, Turism
Med stipendier från Mariafonden reste Jan Strömdahl och Maria Sandblad runt Kuba för att fördjupa och uppdatera kunskaper om landets ekologiskt hållbara utveckling. De gjorde studiebesök, med dokumentation och intervjuer i länshuvudstäder, mindre orter och landsbygd, träffade nyckelpersoner, intervjuade, fotade och filmade projekt för kommande artiklar, utställningar och uppdateringar av tidigare redovisningar. Jan skrev dagbok och visar ett smakprov.

Uppdrag Liv! Kubas strategi för att klara av klimatförändringarna

Upphovsperson: Abel González Alayón
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Klimat, Miljö, Vetenskap, Ekologisk hållbarhet
Kuba har lanserat en Miljöplan som fokuserar på strandområdena, skydd av kusterna, folkbildning, mangroveplantering med flera initiativ för att mildra klimatförändringarnas inverkan, med Raul Castros ord: ”En plan som har särskilt stor och strategisk betydesle för vårt land idag och för dess framtid”. Strategin, som kallas Uppdrag Liv, tar fasta på Fidel Castros oro över klimatförändringarnas inverkan på människornas liv, som han uttryckte det på FNs Miljö- och Utvecklingstoppmöte i Rio de Janeiro 1992:

Kubas ekologiska jordbruk intressant för USA

Upphovsperson: Sergio Alejandro Gomez
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekologisk hållbarhet, Jordbruk, Export
Enligt USAs jordbruksminister Tom Vilsack finns stor potential i USA för Kubas ekologiska produkter: ”Kuba kan möta efterfrågan utan att nu behöva göra den svåra omställning som behövs i utvecklade länder som USA”. Det sade han på en lunch i Washington med ideella organisationer, investerare, akademiker och företagare. Han betonade de kubanska framstegen inom biologisk bekämpning av skadedjur och minskad klimatpåverkan från jordbruket och att USAs skulle kunna dra nytta av Kubas erfarenheter.

Organisk honung - Söt framgång för Kuba

Upphovsperson: Christine Vaple
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekologisk hållbarhet, Jordbruk, Export
Organisk honung är nu Kubas fjärde mest värdefulla jordbruksexport efter fiske, tobak och drycker. All Kubas honung certifieras som organisk, enligt FAO. Produktionen är fortfarande liten jämfört med tungviktare som Kina, Turkiet och Argentina. Men med ett högre literpris än olja tror kubanska biodlare att de kan stå inför en lönsam era. ”Miljön är väldigt naturlig här”, sa Raúl Vásquez, en av jordbrukarna. ”Här handlar vi inte med kemikalier - därför dör bina inte här” som på andra håll.

Kubasolidaritet hösten 2015-12-20 USA måste häva blockaden!

Upphovsperson: Tidskriften Kuba
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Internationell solidaritet, Ekologisk hållbarhet
Flygbladsaktioner och möten har ägt rum på flera håll, i fullsatt Växjö Bibliotek, Eskilstuna, i Uppsala, i Stockholm möte med riksdagsledamöter och flygbladsutdelning på Sergels Torg den 17e varje månad. Stockholmsavdelningen satt också med bokbord och flygblad i farstun till ABF, Socialistiskt Forum, sista helgen i november. Och som vanligt var Kuba med på Bokmässan i Göteborg, i Tidskriftshörnan, och presenterade Jan Strömdahls nya aktualiserade bok om Kubas hållbara utveckling.