Sökformulär

Kommittén undertecknar brev till FN:s säkerhetsråd

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 48
År: 2011
Sidnummer: 4-4
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Indonesien, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdeka48aart3.pdf (16.40 KB)
Östtimors National Alliance for an International Tribunal (ANTI) skrev i februari ett brev riktat till FN:s säkerhetsråd att de allvarliga brotten mot de mänskliga
rättigheterna, som begicks under den indonesiska
ockupationen 1975-1999, ännu inte behandlats i oberoende domstol.

Östtimorkommittén har också undertecknat brevet.