Sökformulär

Folkomröstningar

I Caracas 1 september var det 2 Jättedemonstrationer

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Venezuela, Ideologier, Opinionsbildning, Våld och konflikter, Folkomröstningar, Demonstrationer
Oppositionen i Venezuela, samlad i MUD, kände ”omvärldens” stöd: USAs, EUs och internationella mediemakten. Den 1 september skulle en miljon ”erövra Caracas”. Det blev ingen miljon men många hundratusen, och fredligt eftersom våldsgängen avväpnats. Att chavisterna samlade till en demonstration i samma storleksordning, förtegs så klart av Sveriges ”allmännyttiga” radio och TV och övriga massmedier.


Fred för Colombia

Upphovsperson: Raúl Castro
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Colombia, Kuba, Väpnade motståndskamper, Våld och konflikter, Folkomröstningar
”Fred en seger för hela Colombia, men också för hela Vårt Amerika”, sa Raúl Castro den 23 juni när den slutliga överenskommelsen mellan Colombias regering och FARC-gerillan undertecknades om eldupphör och avväpning. ”Många förutspådde ett misslyckande som med tidigare fredsprocesser. Att uppnå fred i Colombia innebär ett hopp för miljontals människor vars värsta bekymmer fortfarande är att överleva i en värld som skakas av våld och krig.”

Uttalande på årsdagen av folkomröstningen

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2011
Ämnesord: Folkomröstningar, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Timor-Leste National Alliance for an International
Tribunal (ANTI) antog den 30 augusti, som är årsdagen
av 1999 års folkomröstning om Östtimors status,
uttalandet ”Att reda ut begångna brott mot mänskligheten är nyckeln till att öppna dörren för sanning och
rättvisa nu och framöver”.

Västpapua - långvarig ockupation

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Pollák, Tommy | Amahorseja, Hendrik
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2010
Ämnesord: Demokrati, Kampformer, Nationella befrielsekamper, Ockupationer, Folkomröstningar, Västpapua, Mänskliga rättigheter
Västpapua annekterades av Indonesien efter en farsartad "omröstning" 1969, som fortsätter med övergrepp mot invånarna. Nu har nya dokument om övergreppen kommit fram.

Bok av Gusmãos fru

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2004
Ämnesord: Östtimor, Nationella befrielsekamper, Indonesien, Politisk historia, Folkomröstningar, Politiska grymheter, Väpnade motståndskamper
Den östtimoresiska presidentens fru, Kirsty Sword Gusmão, har skrivit en bok om sin insats i kampen för Östtimors självständighet som kröntes med framgång och valet av hennes man Xanana Gusmão till landets president 2002.

Vad beslutar FN i oktober?

Upphovsperson: Thunberg, Lena
Tidskrift/källa: Västsahara
År: 2007
Ämnesord: Marocko, Västsahara, Politiska institutioner, Folkomröstningar, Statlig repression
Den 30 oktober 2007 tar FN:s säkerhetsråd ett nytt beslut i Västsaharafrågan.
De senaste 16 åren har FN-mandatet rutinmässigt förlängts utan påtryckningar på Marocko, som fram till 2004 saboterade den beslutade folkomröstningen om självständighet för Västsahara.
De senaste tre åren har Marocko i stället öppet förklarat att man inte tänker acceptera ett fritt Västsahara, det vill säga man går emot folkrätten och ett stort antal resolutioner i FN.
Dessutom har Marocko framfört ett nytt alternativ till lösning av konflikten; delvis autonomi för västsaharierna.

Sidor