Sökformulär

Uttalande på årsdagen av folkomröstningen

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 50
År: 2011
Sidnummer: 6
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Folkomröstningar, Östtimor, Mänskliga rättigheter, Rättstillämpning och rättssäkerhet
Fil: merdeka50aart05.pdf (90.33 KB)
Timor-Leste National Alliance for an International
Tribunal (ANTI) antog den 30 augusti, som är årsdagen
av 1999 års folkomröstning om Östtimors status,
uttalandet ”Att reda ut begångna brott mot mänskligheten är nyckeln till att öppna dörren för sanning och
rättvisa nu och framöver”.