Sökformulär

Miljön i Rundabordssamtal på TV

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:03
År: 2013
Sidnummer: 14-14
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Kuba
Fil: miljosamtal_kuba_3.13.pdf (73.51 KB)
I TV-programmet Rundabordssamtal framhölls hur intimt vatten, skog och jordbruk hänger samman. Kuba arbetar med att minimera skadorna som uppstår vid höjningen av saltnivåerna i jord och vatten, havsnivån, torka, de allt tätare och kraftigare orkanerna och deras påverkan på jordbruket.
I programmet framhölls hur miljöåtgärder lyckats höja avkastningen av olika grödor, exempelvis ris, samtidigt som man lyckats minska vattenförbrukningen. Som avgörande faktor för framgång betonades att jordbrukarna genom utbildning får kunskap om hållbart jordbruk där man skyddar ekosystemen och den biologiska mångfalden.