Sökformulär

Mellan torka och översvämning : Vattenhanteringen måste förbättras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2018:4
År: 2018
Sidnummer: 17
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige
Fil: kuba_4.18_s17.pdf (114.72 KB)
Klimatförändringen leder till större regnvariationer som får allvarliga följder för de karibiska önationerna. Mängden tillgängligt regnvatten minskar. Havsnivån, som har höjts 6,77 cm hittills, beräknas nå upp till 27 cm år 2050 och 85 cm vid sekelskiftet 2100. Följden blir stora landförluster. Och saltintrång i vattenreservoarerna. ”Vi vet att klimatförändringen är på allvar, efter 38 månaders torka dränktes vi av regn, som avloppssystemet inte klarade av.” Vattenbolaget ”Aguas de La Habana” arbetar nu med att ersätta hela avloppsystemet i stadsdelen Vedado, till att börja med.