Sökformulär

Klimat och klimatförändringar

Mellan torka och översvämning : Vattenhanteringen måste förbättras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar
Klimatförändringen leder till större regnvariationer som får allvarliga följder för de karibiska önationerna. Mängden tillgängligt regnvatten minskar. Havsnivån, som har höjts 6,77 cm hittills, beräknas nå upp till 27 cm år 2050 och 85 cm vid sekelskiftet 2100. Följden blir stora landförluster. Och saltintrång i vattenreservoarerna. ”Vi vet att klimatförändringen är på allvar, efter 38 månaders torka dränktes vi av regn, som avloppssystemet inte klarade av.” Vattenbolaget ”Aguas de La Habana” arbetar nu med att ersätta hela avloppsystemet i stadsdelen Vedado, till att börja med.

Ett krafttag för livet

Upphovsperson: Suárez Rivas, Ronald
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar
Kartan över Kuba kommer inte att se ut som idag. Klimatförändringarnas höjning av havsnivån kommer att drabba många kuststäder. Fyra städer i Pinar del Rio kommer att fullständigt översvämmas och många stränder sväljas av havet. Biologisk mångfald kommer att gå förlorad, samtidigt som främmande arter kommer att invadera. Det blir varmare, torrare, kraftigare orkaner, mer skyfall. Inför så dystra utsikter, redan är kännbara, genomförs landsomfattande projektet ”Uppdrag Liv” för att anpassa till klimatförändringen och så mycket som möjligt dämpa effekterna.

Från Thule till Tuvalu

Upphovsperson: Jonsson, Ingrid
Medarbetare: Charlton, Erik
Utgivare: Fjärde Världen
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2016
Ämnesord: global uppvärmning, Ursprungsfolk och mångfald, Grönland, Klimat och klimatförändringar
FN:s 21:a Klimatmöte i Paris december 2015 beskrevs som en “ sista chans” för planeten jorden. En möjlighet att begränsa planetens temperaturökning till max två grader. För öborna på låglänta öar i Stilla Havet och för inuiterna på Grönland kan det redan vara försent.

En rättvis klimatpolitik kräver omställning

Upphovspersoner: Sharifpour, Shabnam | Oijens, Love (foto)
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Klimatpolitik, Latinamerikagrupperna
Latinamerikagrupperna ingår sedan 2014 i nätverket KlimatSverige, som består av ett trettiotal organisationer. Nätverkets syfte är att samla, bredda och stärka klimatrörelsen. – Genom nätverket vill Latinamerikagrupperna synliggöra globala systemkritiska perspektiv, matsuveränitet som alternativ och vikten av folkligt deltagande. Inför FN:s klimatkonferensen COP21 i Paris i november 2015 trappar Latinamerikagrupperna upp sitt arbete med debattartiklar, studiecirklar och lokala aktiviteter.
Vi är övertygade om att en bättre värld är möjlig, men en reell förändring fordrar en stark gemensam insats.

Inga glada laxar i Chiles vatten

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Chile, Klimat och klimatförändringar, Fiske
Omkring 91 000 människor i Chile försörjer sig på småskaligt fiske. Många av dem, främst i de södra delarna av landet, tillhör urfolket mapuche. För dem är fisket en livsstil. En kultur som nu håller på att tas ifrån dem, både till följd av den rådande ekonomiska modellen och av de förändringar som sker i klimatet.

Hopp om nytt globalt klimatavtal i Paris

Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Klimatpolitik, Klimaträttvisa
Klimattoppmötet i Köpenhamn 2009 blev en stor besvikelse för dem som hoppats på ett globalt bindande klimatavtal. Artikeln tar upp bakgrund och mobilisering inför det två veckor långa klimatmötet i Paris, som inleddes i november 2015. Målet med konferensen var att skapa ett ambitiöst bindande klimatavtal, där temperaturhöjningen inte överstiger 2 grader.

Klimatkris i behov av sanering

Upphovsperson: Karlsson, Lisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2015
Ämnesord: Latinamerika, Chile, Klimat och klimatförändringar, Jordbruk, Via Campesina
Torka, extrema väderomslag och höjd medeltemperatur. Effekterna av klimatförändringarna är tydliga. Röster från Latinamerika har pratat med agronomen Camila Montecinos från den internationella organisationen Grain om problemen, lösningarna och framtiden.

Tibet – den tredje polen

Medarbetare: Månsson, Gustav (översättning)
Utgivare: Svenska Tibetkommittén
Tidskrift/källa: Tidningen Tibet
År: 2012
Ämnesord: Tibet, Klimat och klimatförändringar
Tibet Third Pole är ett initiativ från International Tibet Support Network och Tibet Justice Center med flera. Kampanjen startades för att informera FNs klimatförhandlare i Köpenhamn om den ekologiska krisen i Tibet och hur den påverkar de tibetanska nomaderna. Idag består Tibet Third Pole av tibetanska, kinesiska och västerländska forskare, utvecklingsspecialister och kampanjarbetare, och fler än 170 supportgrupper runt om i världen. Nedan följer ett utdrag från en International Campaign for Tibet (ICT)-rapport som förklarar den ekologiska krisen i Tibet närmare och varför Tibet Third Pole-kampanjen behövs.

Sidor