Sökformulär

Nordisk Kubasolidaritet möts i Köpenhamn

Upphovsperson: Österlin, Martin
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:04
År: 2013
Sidnummer: 18-19
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kulturmöte och kulturutbyte, Europa, Kuba, USA
Fil: nordiskt_solidaritetsmote_kuba_4.13.pdf (134.17 KB)
De Nordiska Kubaföreningarna möts vartannat år. Åren däremellan äger Europeiska möten rum. Det är ett intensivt erfarenhetsutbyte, personliga kontakter knyts och gemensamma projekt diskuteras som t ex de nordiska turnéerna med kubanska gäster genomförts och de årliga Nordiska Arbetsbrigaderna. Köpenhamnsmötet som Dansk-Kubanska Föreningen inbjöd till kom överens om att satsa kraftfullt för att stödja, bl.a. ekonomiskt, kampanjen www.voicesforthefive.com som kulminerar 7-8 mars 2014 i London med den Internationella rättsliga undersökningen av fallet De Fem Kubanerna.