Sökformulär

Fredsengagemang

Colombias utrikesminister tackar Kuba

Upphovsperson: Cartas desde Cuba
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Colombia, Fredsengagemang, Politiska avtal, Internationell solidaritet
”Jag tror att colombianerna aldrig kommer att nog kunna tacka Kubas regering för deras oförtröttliga samarbete för fredsöverenskommelsen mellan Colombias regering och FARC-EP för ett år sedan”, sade utrikesminister Maria Angela Holguin i ett tal i Argentina. Och om den nyliga fredsöverenskommelsen mellan gerillan FARC-EP och Colombias regering sa hon att ”Kubas roll var avgörande från början och fortsätter att vara det idag”, i fråga om de pågående förhandlingarna med den ELN, som påbörjades i Ecuador i februari.

Benåda Ana Belén Montes

Upphovsperson: Néstor García Iturbe
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Spioneri, Fredsengagemang, Konfliktlösning
Kommittén för Ana Belén Montes vädjar till president Obama att benåda henne. Hon var säkerhetsexpert i Pentagon och dömdes 2002 till 25 års fängelse för att ha spionerat till fördel för Kuba (på eget initiativ). Till domaren sa hon: “Jag lyssnade mer till mitt samvete än till lagen. Vår regerings politik mot Kuba är grym och orättfärdig, djupt ovänskaplig, jag ansåg mig moraliskt tvungen att hjälpa ön att försvara sig mot våra ansträngningar att påtvinga den våra värderingar och vårt politiska system. […]Min högsta önskan är att få se vänskapliga relationer växa fram mellan USA och Kuba.


Flertalet USA-bor mot blockaden

Upphovsperson: Arsht, Andrenne
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Blockader, Fredsengagemang, Opinionsbildning, Kuba, USA
Lilla Kuba, ett örike med 11 miljoner invånare har blivit en jättesten som tynger USAs förbindelser med övriga Amerikas 580 miljoner invånare. Över 50 år efter blockadens införande hämmar den USAs samarbete med sina allierade i ett område som präglas av ökande stabilitet, tillväxt och möjligheter. En opionsundersökning visar att 56 procent av USAs medborgare anser att USA ska normalisera förbindelserna med Kuba. I Florida är de 63 procent. Över 80 procent av Floridaborna säger att USA borde samtala med Kuba om gemensamma angelägenheter som t.ex. knarkbekämpning.

Celac om Syrien

Upphovsperson: Latina, Prensa
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Fredsengagemang, Kuba, Mellanöstern
Latinamerikanska och karibiska gemenskapen, Celac, beklagar djupt förlusten av människoliv och uttrycker sin allvarliga oro för läget i Syriens arabiska republik och för de faror det kan medföra för hela Mellanöstern och för internationell fred och säkerhet. Celac uttrycker sin mest energiska avsky för användningen av kemiska vapen och alla massförstörelsevapen, oberoende av var de används och vem som använder dem. Celac uppmanar FNs generalsekreterare att fortsätta sina ansträngningar för att få slut på konflikten. Havanna 130909

Framgångsrikt regionalt samarbete Latinamerika & Karibien i FNs säkerhetsråd

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Fredsengagemang, Geopolitik, Latinamerika, Kuba
Det var Kubas utrikesminister Bruno Rodriguez som talade för Celac, den Latinamerikanska och Karibiska Gemenskapen i FNs säkerhetsråd. Och det var Argentinas president Cristina Fernandez, säkerhetsrådets augustiordförande, som hade bjudit in Celac till säkerhetsrådets. Rodriguez framhöll Latinamerikas och Karibiens betydelse som ett kärnvapenfritt, fredens område i Amerika och dess stöd för ”varje lands rätt att upprätta sitt eget politiska system, utan att utsättas för hot, angrepp och ensidiga tvångsåtgärder”.

José Martípris till Frei Betto Unescos

Upphovsperson: Ruiz, Roberto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Fredsengagemang, Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kuba
Vid invigningen av Internationella Jämviktskonferens i Havanna tilldelades befrielseteologen Frei Betto Unescos José Martípris för sitt livslånga arbete i samma humanistiska anda som Martí. Betto tackade och tillägnade priset till De 5 kubanska politiska fångarna i USA, och krävde deras frihet.

För en värld i jämvikt Tredje internationella konferensen i Havanna

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Fredsengagemang, Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kulturmöte och kulturutbyte, Kuba
I år 2013 är det 160 år sedan Kubas nationalhjälte, José Martí föddes. Med anledning av detta arrangerades den Tredje internationella konferensen ”För en värld i jämvikt” mellan den 28 och 30 januari för att högtidlighålla minnet, levandegöra Martís livsgärning och diskutera hans betydelse idag för jämvikt – jämlikhet mellan länder och människor och natur. Årets konferens var den i särklass största med över 700 internationella deltagare från över 40 länder, bland andra också några från Sverige. Ignacio Ramonet tillhörde de som drog mest publik till sina föredrag.

FN-chefen i Östtimor

Upphovspersoner: Jonsson, Gabriel | Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Fredsengagemang, Nationella befrielsekamper, Östtimor, Internationellt bistånd
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon inledde den 15
augusti sitt tvådagarsbesök i Östtimor med att möta den
nyvalde presidenten Taur Matan Ruak som tidigare var
arméchef och gerillakämpe. Ban förklarade vid
ankomsten att Östtimor är kapabelt att av egen kraft
bevara lugnet, alltså utan utländska trupper, vid en
tidpunkt då landet förbereder sig för att de sista av
nästan 1,300 utländska fredsbevarare ska resa hem i
slutet av året. Bedömningen är baserad på en
utvärderingsgrupps rekommendation. Även om Öst-
timor inte behöver FN:s fredsbevarande operationer
längre kommer FN att stanna kvar i landet för andra
ändamål.

Esperantokongress i Havanna

Upphovsperson: Jansson, Tomas
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2010
Ämnesord: Fredsengagemang, Kultur, Språk, Sverige, Kuba
Den internationella esperantorörelsen höll sin årliga kongress i Havanna 17 – 24 juli med över tusen deltagare från 59 länder. Det var andra gången ”Universala Kongreso de Esperanto” hölls på Kuba. Första gången var 1990. Esperantoklubben i Stockholm har en vänortsgrupp i Bayamo och hållerkontakt via internet och en av medlemmarna fick representera svenska förbundet i Havanna.

Sidor