Sökformulär

Facklig kamp och organisering

En storartad arbetarkongress Raul Castro:

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Demokrati, Facklig kamp och organisering, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Kuba
Det var den 22 februari, Kubas Fackliga centralorganisation CTC avslutade sin 20e kongress. Den hade föregåtts av rådslag runt om på 66 000 arbetsplatser, med deltagande av nästan 3 miljoner medlemmar sedan drygt ett år tillbaka. Den stora frågan på rådslagen hade varit den nya arbetslagstiftning som behövs när andelen icke statligt anställda ökar. När alla beslut var fattade avslutades kongressen med Raul Castros tal, och slutorden ”Vi har haft en storartad arbetarkongress som har dragit upp riktningen för den kubanska fackföreningsrörelsen.”

Nya utmaningar för facket

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Norge, Sverige, Kuba
Direkt från norska LO-kongressen – som tog ett uttalande till stöd för Kubas försvar mot USAs fientligheter - kom Amarilys Pérez Santana – medlem i Kubas fackliga centralorganisation CTC:s styrelse - till Stockholm. Första anhalt i Stockholm blev Kommunalarbetarförbundet för ett givande utbyte med förhoppningar att LO så småningom ska följa norska LO:s väg och samarbeta med CTC. På kvällen var det öppet möte i Solidaritetshuset. Sedan fortsatte hon till fackliga kontakter och öppna möten i Uppsala och Västerås.

Första hästdroskförarfacket

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Björklund, Birgitta
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Småföretagare, Kuba
Drygt 30 hästdroskförare har bildat en fack-föreningsavdelning i Villa Clara. Det är en av de 14 fackliga avdelningar som bildats inom transportområdet i hela landet, enligt fackliga centralorganisationen CTCs tidning, Trabajadores. 390 000 kubaner har registrerat sig som ”arbetare för egen räkning” inom drygt 180 verksamhetsområden och sedan april har över en kvarts miljon av dem anslutit sig fackligt.

Bokföringskurser och facklig anslutning

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Ekonomisk politik, Lokal ekonomi och försörjning, Småföretagare, Kuba
Ekonomförbundet ANEC erbjuder kurser för egenföretagare i bokföring och skattedeklaration.
De första egenföretagarna tog kursen i januari och var mycket nöjda allt de lärde sig för att kunna sköta ekonomin. Samtidigt har 80 procent av de som nu jobbar i den ickestatliga sektorn anslutit sig till facket. Vid årets slut var 358.000 – förutom ett par hundra tusen jordbrukare.
Nästan 400 servicelokaler i Havanna har upplåtits med bruksrätt till enskilda eller personalgrupper, de flesta för att driva kafeterior eller restauranger.

Kapitalismen och patriarkatet: kvinnokamp på två fronter

Upphovsperson: Hjort, Linn
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Ekonomisk politik, Klassrelaterade frågor, Genus och jämställdhet, Sydafrika
Kvinnliga aktivister i Kapstadens arbetarorganisationer spånar på strategier för att utmana sexism inom arbetarrörelsen. De arbetar också på att stärka sitt inflytande och öka sin politiska medvetenhet. Anna Davies van Es leder detta i projektet Building Women´s Activism.

Vår gemensamma kamp tog bort rädslan

Upphovsperson: Klang, Britt-Marie
Utgivare: BLLF-Sweden (Bonded Labour Liberation Front)
År: 2009
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Pakistan
Tegelbruksarbetare i Sindh i Pakistan har sedan våren 2006 kämpat för sin rätt till höja löner. Det blev en lång process pga bl a den utbredda korruptionen. Stora demonstrationer genomfördes och de uppmärksammades i TV. 2009 fattar plötsligt domstolen beslut om att lönerna måste höjas. En lång kamp har nått sitt mål och tegelarbetarna är stolta.

Sidor