Sökformulär

För en värld i jämvikt Tredje internationella konferensen i Havanna

Upphovsperson: Nilsson, Ola
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2013:01
År: 2013
Sidnummer: 23-24
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Fredsengagemang, Antiimperialism, Internationell solidaritet, Kulturmöte och kulturutbyte, Kuba
Fil: varld_i_jamvikt_kuba_1.13.pdf (173.18 KB)
I år 2013 är det 160 år sedan Kubas nationalhjälte, José Martí föddes. Med anledning av detta arrangerades den Tredje internationella konferensen ”För en värld i jämvikt” mellan den 28 och 30 januari för att högtidlighålla minnet, levandegöra Martís livsgärning och diskutera hans betydelse idag för jämvikt – jämlikhet mellan länder och människor och natur. Årets konferens var den i särklass största med över 700 internationella deltagare från över 40 länder, bland andra också några från Sverige. Ignacio Ramonet tillhörde de som drog mest publik till sina föredrag.