Sökformulär

”Bombhögern har gått bananer i förskott”

Upphovsperson: Capelán, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2007:01
År: 2007
Sidnummer: 6-6
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Sverige, Kuba, Yttrandefrihet, Information, kommunikation och media
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: svt_castroprogram.pdf (98.16 KB)
Så kommenterar Vänsterpartiets Ali Esbati de stora mediernas raseri mot att SVT:s ägnar en hel lördagskväll åt Kubas president. Raseriet kan ha att göra med att för första gången på evigheter ingen av Sveriges Kubahatare fick fick dominera i programmet. Kristdemokraternas ungdomsförbund (KDU) anmälde SVT till Granskningsnämnden redan dagen innan sändningen.
”Det räcker inte med att nyhetsredaktionerna bedrev ohämmad borgarpropaganda i två år och fixade ny arbetarregering, eller att lejonparten av utrikesrapporteringen skulle kunna passera som prokoloniala psyop-övningar. Varje dissonans stör. Att det ska föras ett samtal mellan människor som på grund av sina livserfarenheter kan förmodas göra en ansats att komplicera sin egen och andras bild av Kubas myter och verkligheter, och därmed göra landet begripligt, det blir svårhanterligt. Det säger något om bombhögerns syn på medier och åsiktsbildning." skriver Esbati.