Sökformulär

Reference materials

Literature searching and searching for facts

Upphovsperson: Andersson, Marianne
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala
År: 2014
Ämnesord: Reference materials, Bibliographies, Indexes, Periodicals, Databases, Internet sources, Web resources, Directories, Encyclopaedias, Dictionaries, Yearbooks, Handbooks, Biographies, Information sources, SOCIAL SCIENCES, Africa
<p>Contents: <strong>Part 1 Literature searching</strong> -- Bibliographies, article indexes and journal collections -- Databases and library catalogues -- Digital archives, web portals and link collections -- <strong>Part 2 Searching for</strong> <strong>facts</strong> -- <strong> </strong>Country sources -- News services -- Subject related information -- References -- Subject related databases -- Web resources</p>

Studying Africa : a guide to the sources

Medarbetare: Andersson, Marianne | Lund Moberg, Åsa
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2011
Ämnesord: Reference materials, Bibliogaphies, Literature surveys, Internet sources, Periodicals, Statistics, Official publications, SOCIAL SCIENCES, history, politics, Africa, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Studying Africa provides an introduction to the basic handbooks and standard works on contemporary Africa. It also offers guidance on searching for literature and facts wwithin the field of social sciences.

Searching for facts

Upphovsperson: Andersson, Marianne
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2011
Ämnesord: Reference materials, Handbooks, Yearbooks, Encyclopaedias, Information resources, Internet resources, Periodicals, Documents, Biographies, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Contents: Part 1: Country specific information -- Basic facts -- Country descriptions -- News watch -- Part 2: Subject related information -- Reference works and yearbooks -- Document texts -- Regional and international organisations -- Biographical information -- Ethnic groups and languages

Att studera Afrika : vägar till källorna

Medarbetare: Rylander, Kristina
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2004
Ämnesord: Bibliographies, Reference materials, SOCIAL SCIENCES, Africa, Other social sciences, Övrig samhällsvetenskap
Att studera Afrika är en guide till Afrikastudier inom främst det samhällsvetenskapliga området. Både tryckta och Internet-baserade källor behandlas i denna nya, grundligt uppdaterade upplaga. Boken ger praktisk vägledning till handböcker, databaser, kartor, statistik och en rad andra hjälpmedel för litteratur- och fakta-sökning. Dessutom finns fylliga introduktioner till litteraturen inom några för Afrikastudier centrala ämnesområden: politik, ekonomi, historia, antropologi, geografi och utbildningsfrågor. I första hand riktar sig boken till studerande och forskare, men även lärare, journalister och bibliotekarier med flera har nytta av den. Bidragen är skrivna av bibliotekarier och forskare med lång erfarenhet av det moderna Afrika: Kristina Rylander (red.), Tore Linné Eriksen, Ingemar Gustafsson, Katarina Hjortsäter, Birgitte Jansen, Peter Kinlund, Christer Krokfors, António Lourenço, Åsa Lund Moberg och Knut G. Nustad.  

Studying Africa : A guide to the sources

Medarbetare: Kristina Rylander,
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2005
Ämnesord: Africa, Reference materials, Bibliographies, Literature surveys, Internet sources, SOCIAL SCIENCES, history, Geography, anthropology, education, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Studying Africa is an introduction to the basic handbooks and standard works on contemporary Africa. The first part of the book is a guide to searching for literature and facts within the field of the social sciences. It deals with bibliographies, databases, reference works, yearbooks, journals, Internet resources, statistics, maps and official publications. Active links to the websites mentioned in the text can be found at the end of each chapter. In the sections entitled “African information on the Internet” and “Statistics”, additional links are given within the text itself. The second part of the book consists of introductions to the literature within the subject areas of history, politics, economics, geography, anthropology and education.