Sökformulär

Bibliotek i samhälle

BiS ökenprojekt avslutat med flaggan i topp

Upphovsperson: Zak, Monika
Medarbetare: Zak, Monika (foto) | Godoy, John (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Västsahara, Flyktingläger, Folkbibliotek, Bibliotek i samhälle
BiS Västsaharaprojekt är avslutat, och ändå inte. Monica Zak berättar
om den allra sista delen i projektet men också om mer långsiktiga
effekter som projektet har fått och om andra insatser som görs för att
ge de västsahariska flyktingarna böcker att läsa, både för nytta och nöje.

Vad vill BiS med politikerna?

Upphovsperson: Johansson, Emil
Medarbetare: Dalmalm, Johanna (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekspolitik, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Bibliotek i samhälle
Allas tillgång till bibliotek, nationell biblioteksstrategi och
upphandling var några av ämnena som diskuterades när BiS bjöd in till
rödgrön debatt på årsmötet. Emil Johansson analyserar vad som kom
fram och vilka frågor som inte besvarades.

Fokus på Palestina i internationell bokcirkel

Upphovsperson: Persson, Martin
Medarbetare: Forsell, Christian (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2015
Ämnesord: Palestina, Palestinier, Morgon i Jenin, Susan Abhulhawa, Librarians and Archivists with Palestine (LAP), Bibliotek i samhälle, Palestinagrupperna
Martin Persson rapporterar från en bokcirkel på biblioteket Garaget i Malmö, arrangerad av Librarians and Archivists with Palestine (LAP), Bis och Palestinagrupperna i Lund och Malmö, där "Morgon i Jenin" av författaren Susan Abhulhawa diskuterades. 40 liknande bokdiskussioner arrangerades världen över, bland annat i Palestina, USA och Kanada. Morgon i Jenin handlar om fyra generationers palestinier, från 40-talet fram till 2000-talet och tar sin början i Al-Nakba (katastrofen) 1948, då hundratusentals palestinier fördrevs från sina hem.