Sökformulär

BiS remissvar på Lättlästutredningen

Upphovsperson: Bibliotek i samhälle
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
Nummer: 2014:01
År: 2014
Sidnummer: 22-23
ISSN: 0345-1135
Språk: sv
Relation: http://foreningenbis.com/
Ämnesord: Lättläst, Läsfrämjande verksamhet, Bibliotek i samhälle, Centrum för Lättläst
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: bis_2014_1_s22-23.pdf (190.80 KB)
BiS har skrivit ett remissvar på lättlästutredningen (SOU 2013:58). I
detta tydliggörs BiS ståndpunkt angående LL-stiftelsens verksamhet
och behovet av att utvidga snarare än inskränka Centrum för Lättlästs
uppdrag.