Sökformulär

Göteborg

Det flytande beståndets haveri

Upphovsperson: Några missnöjda bibliotekarier i Göteborg
Medarbetare: Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Folkbibliotek, Bibliotekarier, Göteborg
På folkbiblioteken i Göteborg har man infört en typ av mediehantering
som kallas ”flytande bestånd”. Vissa är dock både tveksamma till nyttan av
arbetsmetoden och kritiska mot att beslutet fattats över personalens huvuden.
bis publicerar här en debattartikel skriven av några bibliotekarier i Göteborg,
som – på grund av det som de upplever som ett debattklimat med lågt i tak inom
organisationen – inte vill att bis publicerar deras namn.

Läsning för bildning och demokrati

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Medarbetare: Metro Centric (foto)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Folkbibliotek, Läsning, Bibliotekshistoria, Bibliotekarier, Göteborg
Hur har synen på läsning förändrats sedan början på 1900-talet?
Ingrid Atlestam använder Göteborgs stadsbibliotek som exempel för
att åskådliggöra hur urvalsprocesser och målsättningar har förändrats
från Schartuaismen till New Public Managment.

Tvättstuge-biblioteket Blomstra

Upphovsperson: Eggert, Karin
Medarbetare: Granström, Susanne (foto) | Karam, Balsam (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Bibliotek, Tvättstugor, Göteborg
Det finns fler sätt att använda en tvättstuga på än att tvätta i den.
Till exempel kan man inreda ett bibliotek där. Tvättstugebiblioteket
Blomstra i Göteborg är ett resultat av grannsamverkan, inte
mot brott, utan grannsamverkan för litteratur. Karin Eggert
skriver om tillkomsten och delar med sig av tankar kring lokal
litteraturförmedling.