Sökformulär

Kuba

Andra Svenska Kulturveckan i Havanna, Tillägnad Ingmar Bergman

Upphovsperson: Pérez Suárez, Adalys
Medarbetare: Björklund, Eva översättning | Olofsson, Margareta foto
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Sverige, Kulturutbyte, Film
Andra svenska kulturveckan i Havanna 6 -14 oktober ägde rum på Filmkulturcentrat i Havanna. 7 Bergmanfilmer visades i Chaplinbiografen, och 2 dokumentärer om Bergman: Marie Nyeröds ”Fårö och livet”, och Fredrik Stattins: ”Genom en koreografs ögon.” Camilla Pontén ställde ut kreationer inspirerade av Fanny och Alexander. I entréhallen till visades unga kubanska konstnärers affischer, inspirerade av filmerna. Stockholms Kammarkörs konserterade på Katedralstorget, i Konstfabriken (Fabrica de Arte), i San Franciscokyrkan och i Pinar del Rio.

AP: Kubas grundlag i ovanlig offentlig debatt. Hundratusentals rekommendationer

Upphovspersoner: Björklund, Eva | Brenner, Anthony
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Grundlag, Grundlagsdiskussion
Tå artiklar
Associated Press’ reporter har besökt rådslag i kvarter och grannskap och noterat att deltagare vill ha direktval av president och andra höga funktionärer och att många invänder mot samkönade äktenskap. Reportern har aldrig varit med om något liknande detta miljonhövdade rådslag. Men detta detta är inte något nytt för Kuba, tvärtom, dessa folkliga rådslag i kvarter och grannskap är typiska för Kuba sedan 1975. ”Folk utomlands undervärderar de folkliga öppna debatternas stora roll och uppföljningen av dem i det kubanska systemet” sa Arturo Lopez-Levy, universitetsprofessor i Minnesota.
Sedan 13 augusti då rådslagsprocessen startade har 600.000 rekommendationer skickats in från de lokala folksrådslagen, som avslutas i 15 November. 224 paragrafer, fördelade på 11 rubriker, 24 kapitlet och 16 avsnitt. Över hundratusen rådslag,
7 miljoner deltagare och 600.000 rekommendationer

Bäst i världen på stads- & förortsodling. Kubas ekologiska fotavtryck minskar

Upphovspersoner: Belén, Ivana | Manzaneda, José | Strömdahl, Jan
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Ekologisk hållbarhet, Stadsodling
Två artiklar
”Kuba har störst erfarenhet av stads- och förortsodlingar i världen”, konstaterar FN:s jordbruksorganisation FAO och framhåller Kubas föredöme. FAO har genomfört en studie av 27 länder som visar Havanna som föregångare när det gäller stadsodling utan kemikalier och genmodifierade grödor. Enligt Oxfam International har ”det mycket att bidra med som världen kan lära av.” Medan det bara i Latinamerika finns närmare 40 miljoner människor som är undernärda har Kuba garanterat livsmedelssäkerhet, och minskande ekologiskt fotavtryck.

En milstolpe i kubansk bioteknologi

Upphovsperson: Bustamente Molina, Vivian
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Bioteknologi, Läkemedel
Kubas Centrum för Molekylär Immunologi, CIM, forskar och framställer läkemedel för cancer- och andra immunsystemsjukdomar: monoklonala antikroppar, rekombinanta proteiner, terapeutiska injektionsbehandlingar som de visade upp på FIHAV, Havannas årliga internationella mässa. Ett nyskapat samriskföretag med ett USA-bolag ska framställa och marknadsföra dessa kubanska läkemedel. Dess säte placeras i Mariels utvecklingsområde. CIMs viktigaste uppgift är att ersätta import och öka överlevnadsnivåer och livskvalitet i Kuba.

Marabúmiraklet Kubas underbara ogräs. En plåga som kan bli förnybar energi, & grillkol

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Förnybar energi
Kubas taggigaste ”ogräs”, Marabúbusken, har en förtjusande violett buskig blomma, med gul taggig svans, men annars bara till besvär, taggig, seg och svår att röja. Men i sökandet efter koldioxidfria energikällor kom Marabún till heders för framställning av träkol. Energiinnehållet är 3 000 kilokalorier/kg, jämfört med oljans 10 000 kcal. 3 ton träkol kan ersätta 1 ton olja. Verksamheten bedrivs av jordbrukskooperativ och bidrar till landets exportintäkter.

Mellan torka och översvämning : Vattenhanteringen måste förbättras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Klimat och klimatförändringar
Klimatförändringen leder till större regnvariationer som får allvarliga följder för de karibiska önationerna. Mängden tillgängligt regnvatten minskar. Havsnivån, som har höjts 6,77 cm hittills, beräknas nå upp till 27 cm år 2050 och 85 cm vid sekelskiftet 2100. Följden blir stora landförluster. Och saltintrång i vattenreservoarerna. ”Vi vet att klimatförändringen är på allvar, efter 38 månaders torka dränktes vi av regn, som avloppssystemet inte klarade av.” Vattenbolaget ”Aguas de La Habana” arbetar nu med att ersätta hela avloppsystemet i stadsdelen Vedado, till att börja med.

Ett krafttag för livet

Upphovsperson: Suárez Rivas, Ronald
Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar
Kartan över Kuba kommer inte att se ut som idag. Klimatförändringarnas höjning av havsnivån kommer att drabba många kuststäder. Fyra städer i Pinar del Rio kommer att fullständigt översvämmas och många stränder sväljas av havet. Biologisk mångfald kommer att gå förlorad, samtidigt som främmande arter kommer att invadera. Det blir varmare, torrare, kraftigare orkaner, mer skyfall. Inför så dystra utsikter, redan är kännbara, genomförs landsomfattande projektet ”Uppdrag Liv” för att anpassa till klimatförändringen och så mycket som möjligt dämpa effekterna.

President på utrikes resa

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Utrikespolitik
Under maj och juni gjorde Kubas nyvalde president Miguel Díaz Canel rundtur till 15 kommuner i Havannalänet, och sin första utlandsresa som gick till Caraca. I september till New York och FNs Generalförsamling. Sedan vidtog en omfattande rundresa via Paris till vänskapligt sinnade länder och viktiga möten med kollegor i Moskva, Pyongyang, Peking, Hanoi och Vientiane, för ett sista nedslag i London och möte med Cuba Initiative. Och twittrade hela vägen.

På vägen hem besökte Díaz Canel London och Cuba-Initiative, som ingår i The Caribbean Council i London.

Taxinäringen regleras

Medarbetare: Björklund, Eva översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Transport
Latin American Herald Tribune 181010
Med ”Specialperioden” på 90-talet dök privattaxi upp som komplement till en otillräcklig kollektivtrafik. De som hade bil, körkort och bankkonto kunde ansöka om taxitillstånd, mot en viss avgift, köra taxi lagligt, inklusive kollektivtaxi, på kontrakt köpa bensin och reservdelar med rabatt. Men de måste också uppfyll en viss kvot körningar, för att få tillståndet förlängt. I Havanna fylldes gatorna av gamla ”amerikanare” som kryssade fram och tog upp och släppte av passagerare på vägen. Sedermera också ryska, polska och tjeckiska bilar.

Regeringssammanträde 30 oktober : Ekonomi & sociala frågor

Upphovsperson: Martínez, Leticia
Medarbetare: Björklund, Eva sammandrag och översättning
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2018
Ämnesord: Kuba, Samhällsutveckling, ekonomiska förhållanden, Sociala frågor
På dagordningen stod Skatter, Inkomster & Utgifter, Budget, Ekonomisk planering, Mariels Utvecklingsområde, Utländska investeringar, särskilt i byggnadssektorn, Bostadspolitik, Stadsplanering och upprustning i Havanna, Guantánamo och Baracoa samt en Institution vigd åt minnet av Revolutionens historiska ledare. Som vanligt deltog läns- och kommunrepresentanter i överläggningarna genom videokonferens.

Sidor