Sökformulär

Kulturpolitik

Ny och ny?: Vad är nytt i den nya bibliotekslagen?

Upphovsperson: Lundgren, Lena
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
Förslaget till ny bibliotekslag har låtit vänta på sig men kom äntligen på försommaren. Nyheterna är inte många, man kan väl säga att ”det bidde en tumme”. BiS har självfallet ändå lämnat ett remissvar, byggt på Ingrid Atlestams bloggande i frågan . Hela svaret är för långt att publicera i bis men kan läsas på föreningens hemsida. Här följer en sammanfattning.

Vänsterpartiet blandar ihop upphovsrätt och biblioteksersättning

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige, Upphovsrätt och patent
Siv Wold-Karlsen förklarar i den här artikeln skillnaden mellan upphovsrätt och den svenska biblioteksersättningen, som är kulturpolitik. I det sistnämnda fallet betalas en tredjedel av ersättningen ut till upphovsmän, inte upphovsrättshavare, för verk som köps in och lånas ut på biblioteken. Hon tycker det är bedrövligt att Vänsterpartiet inte kan skilja på kulturpolitik och upphovsrätt.

Upphovsrätt, kulturpolitik och biblioteksersättning?: sista kapitlet i följetongen

Upphovsperson: Wold-Karlsen, Siv
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2008
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Danmark, Island, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Upphovsrätt och patent
Den 11 december 2007 höll EU-kommissionen ett möte där man bland annat lade ner ärende 2003/2194 mot Danmark, och ärende 2003/2193 mot Sverige. Det handlar om en konflikt EU-kommissionen har (haft) med många länder angående ett direktiv från 1992, direktivet om ”uthyrnings- och utlånerättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter.”

Bibliotekariens förlorade oskuld

Upphovsperson: Lundgren, Jonas
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Kulturpolitik, Sverige
Temat för detta nummer av bis är alltså professionens död. Låt oss ställa oss frågan när en profession
dör. Som jag tolkar begreppet innebär det att en yrkesgrupps arbetsuppgifter vidgas bortom
den från början fastlagda kompetensen. När detta sker blir följden inte bara ett ökat arbetsfält
med nya typer av uppgifter, utan också en uttunning av fokuset på kärnverksamheten. Detta kan
på sikt förändra uppfattningen om yrkesgruppens funktion, vilket kan leda till förändringar av
exempelvis den kvalificerade utbildningens utformning till att omfatta helt andra saker än de som
från början definierade yrkesgruppen.

Public service

Upphovsperson: Atlestam, Ingrid
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2013
Ämnesord: Kulturpolitik, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Sverige
I Svensk Biblioteksförenings remissvar på Public service-utredningen för man resonemang om att även biblioteken ska ses som public service. Detta är ett sätt att se på bibliotekets uppdrag som BiS länge försökt lansera, enligt Ingrid Atlestam. Nu när Svensk Biblioteksförening även driver denna linje kan det förhoppningsvis gå något bättre att resonera för detta synsätt.

En politisk kamp om tänkandet- 10 reformer under regeringen Reinfeldt

Upphovsperson: Lundgren, Jonas
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2012
Ämnesord: Kulturpolitik, Sverige
Jonas Lundgren skriver i den här artikeln om den borgerliga kulturpolitiken och diskuterar 10 kulturpolitiska reformer som kommit till stånd under regeringen Reinfeldt. Han skriver att kampen om kulturen är kampen om vårt tänkande. Reformerna är, enligt honom, konkreta exempel på hur regeringen försökt erövra makten över människors tänkande och slutgiltigt förgöra det folkligt förankrade motstånd som den socialistiska delen av arbetarrörelsen bjudit sedan sent 1800-tal.

Sidor