Sökformulär

Kulturpolitik

Maktens kulturskugga

Upphovsperson: Askegård, Josephine
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2008
Ämnesord: Sverige, Privatiseringar, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Kulturpolitik
I mitten av november 2008 var det målgång för den så kallade Skuggutredningen, den långa listan var klar att lämnas till Kulturutredningen. Och, inte minst, visas upp för allmänheten. Genom maratonläsningar presenterades dokumentet på scener runt om i landet. Josephine Askegård kommenterar utredningen

Ingen konst för ministern

Upphovsperson: Lindquist, Kristina
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Bildkonst och film, Kulturpolitik
Många vill i dagarna svara på frågan om vad som inte
är konst. Är det verkligen konst att simulera en psykos?
frågar de darrande av indignation. Man kan ha full förståelse för dem som känner ilska inför konstfackseleven Anna Odells tilltag och fundera över konsekvenserna för medpatienter, vårdpersonal och förbipasserande.
Undertecknad kan intyga att det inte
är en rolig upplevelse att se räddningstjänsten plocka ned en suicidal kvinna från Västerbron en kväll i december.

Digitala bibliotek kan komplettera fildelning

Upphovsperson: Jonstad, David
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Sverige, Yttrandefrihet, Copyleft och upphovsrättskritik, Information, kommunikation och media, Rättstillämpning och rättssäkerhet, Kulturföreningar och kulturinstitutioner, Upphovsrätt och patent, Kulturpolitik, Kultur- och informationsallmänningar
Domen mot The Pirate Bay väcker bland annat frågan om hur kulturskapare ska kunna få
betalt utan att tillgången till information begränsas. Några förslag är bredbandsavgift och att skapa digitala bibliotek.

Var hittar man en utombordsmotor när man inte är läskunnig?: Uganda behöver bibliotek som ger svaret

Upphovsperson: Seldén, Lars
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2010
Ämnesord: Kulturpolitik, Uganda, Kulturföreningar och kulturinstitutioner
Bibliotekshögskolan har nyligen avslutat ett Sida-finansierat projekt om kompetensutveckling vid
universitetsbiblioteket vid Makerere-universitetet i Kampala. Det betydde att jag som handledare
kom i nära kontakt med två doktorander därifrån: Ruth Nalumaga och Jane Kawalya. Bägge är nu
färdiga med sin forskarutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap, har fått sina
avhandlingar publicerade i VALFRID- serien och har återvänt till biblioteket i sitt hemland. Jane
Kawalya har skrivit sin doktorsavhandling om landets nyinrättade nationalbibliotek, medan Ruth
Nalumaga behandlade kvinnliga parlamentarikers informationssituation. Mitt uppdrag innebar att jag
fick tillfälle att vistas i Uganda några veckolånga perioder vid fem tillfällen. Jag har fått lära
mig mycket av Jane och Ruth. Det har gett en viss inblick i förhållandena vid
universitetet, som var min huvuduppgift, men även, bland annat genom doktorandernas empiriska
material, inom biblioteksväsendet, men jag får acceptera, att min inblick är begränsad,
motsägelsefull och ofullständig.

Sidor