Sökformulär

Läsförståelse

Om läsning och läsförståelse utifrån PISA

Upphovsperson: Högberg, Charlotte
Medarbetare: Frostgård, Christoffer (illustratör)
Utgivare: Föreningen Bibliotek i Samhälle
Tidskrift/källa: Bis : bibliotek i samhälle
År: 2014
Ämnesord: Läsning, Läsförståelse, PISA, Skolbibliotek, Folkbibliotek, Sverige
Nästan var tredje 15-årig pojke når inte upp till den grundläggande
nivån av läsförståelse. Debatten har gått varm sedan PISA-rapporten
visade att Sverige är det land där läsförståelsen har dalat mest sedan år
2000, men det är få som nämner biblioteken.