Sökformulär

Other social sciences

Litteratursökning

Upphovsperson: Andersson, Marianne
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2010
Ämnesord: Ämnesbibliografier, Informationsresurser, Artikelindex, Databaser, Webbarkiv, Afrika, Other social sciences, Övrig samhällsvetenskap
Innehåll: Översiktsbibliografier -- Löpande bibliografier -- Litteratur utgiven i Afrika -- Litteratursökning på Internet -- Afrikaspecifika databaser -- Biblioteksdatabaser -- Ämnesdatabaser -- Digitala arkiv och webbportaler -- Att söka tidskriftsartiklar

Att studera Afrika : vägar till källorna

Medarbetare: Rylander, Kristina
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2004
Ämnesord: Bibliographies, Reference materials, SOCIAL SCIENCES, Africa, Other social sciences, Övrig samhällsvetenskap
Att studera Afrika är en guide till Afrikastudier inom främst det samhällsvetenskapliga området. Både tryckta och Internet-baserade källor behandlas i denna nya, grundligt uppdaterade upplaga. Boken ger praktisk vägledning till handböcker, databaser, kartor, statistik och en rad andra hjälpmedel för litteratur- och fakta-sökning. Dessutom finns fylliga introduktioner till litteraturen inom några för Afrikastudier centrala ämnesområden: politik, ekonomi, historia, antropologi, geografi och utbildningsfrågor. I första hand riktar sig boken till studerande och forskare, men även lärare, journalister och bibliotekarier med flera har nytta av den. Bidragen är skrivna av bibliotekarier och forskare med lång erfarenhet av det moderna Afrika: Kristina Rylander (red.), Tore Linné Eriksen, Ingemar Gustafsson, Katarina Hjortsäter, Birgitte Jansen, Peter Kinlund, Christer Krokfors, António Lourenço, Åsa Lund Moberg och Knut G. Nustad.  

Education in Ethiopia : from crisis to the brink of collapse

Upphovsperson: Negash, Tekeste
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 2006
Ämnesord: educational systems, educational crisis, languages of instruction, English language, Ethiopic languages, Social change, Ethiopia, Other social sciences, Övrig samhällsvetenskap
The main focus of the study is the deepening crisis of the Ethiopian education system. This study reconstructs the growth of the crisis of the sector during the last four decades. It then discusses the implications of the crisis in terms of communication breakdown; absence of analytical capacity at system level; the fragmentation of society; loss of political legitimacy and perpetuation of authoritarian power. Although the education sector has greatly expanded its mpact on poverty alleviation has so far been insignificant. The poverty landscape has changed to the worse during the last fifty years. This is largely due to the fact that the Ethiopian education system is based on false premises. At the centre of the crisis is the use of English as medium of instruction. The proficiency in English is so low that its continued use as a medium of instruction can only lead to the collapse of the education system. The study argues that it is only through language (readily understood and practised) that collective life and the world can be interpreted in an integrated manner. The replacement of English by Ethiopian languages all the way from the primary to tertiary levels is one of the factors that could strengthen the survival potential of the Ethiopian political community. The study is relevant for policy makers and students of development studies on the role of education in social change in Africa south of the Sahara.  

Sidor