Sökformulär

Fredsrörelser

Sverige vill släppa in kvinnor i fredsarbetet

Upphovsperson: Halkjaer, Erik
Medarbetare: Röda korset (Foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2018
Ämnesord: Afghanistan, Fredsrörelser, Kvinnor
De flesta fredssamtal runt om i världen hålls mellan män. De säger sig inte kunna hitta några kompetenta och lämpliga kvinnor för att delta. Därför har Sveriges utrikesminister Margot Wallström skapat nätverk där kvinnor lär sig mer om medling och konfliktlösning.

Sida vid sida med palestinierna

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: Ormestad, Catrin (foto) | activestills.org (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Sociala och politiska aktivister, Israel
John Pollack leder Anarkister mot Muren, en lös sammanslutning av unga, radikala israeler som kämpar mot muren Israel bygger på Västbanken. Sammanslutningen motsätter sig inte bara ockupationen ; den är också en reaktion mot den israeliska vänstern och dess passivitet. "En riktig vänster skulle ha deltagit i Intifadan", säger John Pollack.

Motstånd och kärlek

Upphovsperson: Wester, Anna
Medarbetare: Wester, Anna (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Bojkotter, Sanktioner, Fredsrörelser, Ickevåld, Israel, Palestina
KAIROS Palestina är ett upprop från kristna palestinska kyrkoledare - en uppmaning till motstånd mot den israeliska ockupationen. De vädjar till omvärlden att reagera i handling. Som metod för motståndet har man valt ickevåld och en av delarna i det är BDS (bojkott, desinvestering och sanktioner mot staten Israel.) KAIROS Palestina har fått stort stöd av lokala kyrkoledare och kyrkor runt om i världen. Det har också fått stöd av muslimer och judar.

En livslång kamp för freden

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: Fredriksson, Yvonne (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Sociala och politiska aktivister, Israel
Det var med Uri Avnery som hela den israeliska fredsrörelsen började och han är mest känd att som förste israel ha träffat Yassir Arafat mitt under Libanonkriget 1982. Han har alltid haft som mål med sitt arbete att förändra israelernas sätt att tänka. Avnery anser att den största utmaningen för fredsrörelsen just nu är att övertyga dem om att freden är möjlig. Även om vänstern knappast har något inflytande i det israeliska samhället idag, ser han ändå positivt på framtiden.

Meretz och Fred Nu i motvind

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: Ormestad, Catrin (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Israel
Zahava Gal On, en av de ledande profilerna i Meretz och Yariv Oppenheimer, ledare för Fred Nu håller båda med om att allmänhetens stöd för vänstern har minskat i Israel. Zahava ger Ehud Barak skulden till denna utveckling. Det var han som fick israelerna att tro att det inte fanns någon fredspartner bland palestinierna. Yariv å andra sidan ger palestinierna skulden för vänsterns nedgång. Han anser att den andra intifadan och Hamas valseger var ett hårt slag mot den israeliska fredsrörelsen.

Vad hände med fredsrörelsen?

Upphovsperson: Ormestad, Catrin
Medarbetare: activestills.org (foto) | Ziv, Oren (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Palestinafrågan, Israel
Valet 2009 visade svart på vitt vad många varnat för, att det israeliska samhället rört sig kraftigt åt höger. Vänstern och fredsrörelsen har däremot förlorat sitt breda stöd hos allmänheten. De har aldrig varit så svaga som nu och deras politiska makt är noll. Hur kunde de gå så? En Historisk tillbakablick försöker ge svar på den frågan.

Kvinnor i svart

Upphovsperson: Wester, Anna
Medarbetare: Fredriksson, Yvonne (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Kvinnor, Israel
Kvinnor i svart var en liten grupp israeliska kvinnor som klädda i svart ställde sig på Hagar Square i västra Jerusalem med sina skyltar och protesterade mot den israeliska ockupationen. De ställde sig på samma plats varje vecka och efter några månader blev de fler och fler och det spred sig till flera olika platser i Israel. Nu har Kvinnor i svart utvecklats till en internationell rörelse. Gila Svirsky är en av kvinnorna som har varit med alltsedan rörelsen grundades.

De som kämpar

Upphovspersoner: Wester, Anna | Ormestad, Catrin
Medarbetare: Wester, Anna (foto)
Utgivare: Palestinagrupperna i Sverige
Tidskrift/källa: Palestina Nu
År: 2010
Ämnesord: Fredsrörelser, Pacifism och icke-våld, Israel, Palestina
Alla ser inte lika mörkt på framtiden i Israel och Palestina. Det finns de som vägrar att förlora hoppet och som tror att israeler och palestinier kan och måste leva sida vid sida i fred. Dessa är den israeliska fredsrörelsen och den palestinska rörelse som använder ickevåld som ett sätt att kämpa mot ockupationen.