Sökformulär

Polerna

Vi har överlevt: ursprungsfolken talar

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Medarbetare: Gejel, Mikael W.
Utgivare: Fjärde Världen
År: 1998
Ämnesord: Europa, Australien och Oceanien, Ursprungsfolk, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Afrika, Mellanöstern, Polerna
Bok om ursprungsbefolkningar i arktis, nord, mellan och sydamerika, asien, oceanien och afrika. Visst fokus på deras andliga liv och världsbilder.

Ur förordet: "Den här boken innehåller till största delen intervjuer med representanter för olika ursprungsfolk, eller människor som besökt ursprungsfolk. En del av intervjuerna har vi gjort i Sverige. Men en del har vi gjort på resor. Vi har totalt avverkat många hundra mil på markresor med tåg, buss och bil, förutom flygresorna, för att samla in delar av det material som finns sammanställt i denna bok."

Om Arktis olja och gas: Patricia Cochran

Upphovspersoner: Cochran, Patricia | Pihl, Birgitta (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Nordamerika, Polerna, Miljöföroreningar, Miljö och ekologi
Den 22 januari 2008 höll Arctic Frontier i Tromsö en veckolång konferens om olje- och gasindustrin i det arktiska området i framtiden. Konferensen skulle även handla om konsekvenserna för områdets befolkning, något som kom alltför mycket i skymundan. Ett undantag var följande tal av Patricia Cochran, ordförande i Inuit Circumpolar Council: ”Inuitiskt perspektiv på sociala och kulturella aspekter av olje- och gasindustrins utveckling i Arktis”.