Sökformulär

Nordamerika

Reportrar utan gränser kritiseras

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Europa, Kuba, Nordamerika
Reportrar utan gränser, RUG, har förlorat sin plats i UNESCO på grund av ”avsaknad av etik” har uteslutits från listan av NGOer med status inom UNESCO. Det är andra gången på fyra år som denna franska NGO, som finansierats av bland annat USAID med band till USAs säkerhetstjänst, utesluts. Då avgick RUGs grundare, Robert Menard, för ett miljonkontrakt av emiratet i Qatar, efter att ha tvingats erkänna finansieringen från fasadorganisationer för CIA.

Strålkastare på Kuba. Akademisk konferens i Kanada.

Upphovspersoner: Pebaqué, Yvonne | Juventud Rebelde
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Blockader, Vetenskap och forskning, Kuba, Nordamerika
Kuba, dess verklighet och relationer med sin omgivning var huvudtema på den jättetillställning med flera tusen akademiker som ”Föreningen för Latinamerikastudier”, LASA, höll 6 – 8 oktober i Toronto. På grund av USAs blockad och visumvägran till kubanska deltagare förlades kongressen utanför USA:s gränser så att också kubaner kan delta, vilket ett 80-tal gjorde.

Märkligt samtal i Havanna

Upphovsperson: Ravsberg, Fernando
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Politiska taktiker och strategier, Spionage och undergrävande verksamheter, Europa, Kuba, Nordamerika
En god vän för att bad honom om att skriva och fördöma hur en kubansk tjänsteman”oskyldigt åtalats, torterats grymt av säkerhetstjänsten och dömts till tio års fängelse.” Det handlade om en kvinna som dömts för att ha tagit emot en muta på 10 000 dollar från en utländsk firma, vilket hon också erkänt, ”efter tortyr”. Med det avsåg hon att hon tvingats tillbringa flera timmar på en träbänk i en väntsal. Hon skulle nu ansluta sig till grupper för mänskliga rättigheter för att väcka internationell uppmärksamhet som samvetsfånge.

En ovanlig journalist

Upphovsperson: Macías, Joseba
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Politiska taktiker och strategier, Europa, Kuba, Nordamerika
I 20 år har han varit utländsk journalist på Kuba. Fernando Ravsberg, korrespondent för BBC Mundo. Ett av hans första uppdrag var för Sveriges radio och teve för att rapportera om det våldsamma regimskifte de förväntade sig på 90-talet. Han berättar hur det han såg, och fortfarande ser, inte alls stämmer med de mediala föreställningarna i västvärlden. Så han har försökt att ge en sannare bild av Kuba. Men det är jobbigt att gå mot strömmen, och de som inte sväljer allt som ”oppositionen” påstår anklagas för att vara ”castrist”.

Vi har överlevt: ursprungsfolken talar

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Medarbetare: Gejel, Mikael W.
Utgivare: Fjärde Världen
År: 1998
Ämnesord: Europa, Australien och Oceanien, Ursprungsfolk, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Afrika, Mellanöstern, Polerna
Bok om ursprungsbefolkningar i arktis, nord, mellan och sydamerika, asien, oceanien och afrika. Visst fokus på deras andliga liv och världsbilder.

Ur förordet: "Den här boken innehåller till största delen intervjuer med representanter för olika ursprungsfolk, eller människor som besökt ursprungsfolk. En del av intervjuerna har vi gjort i Sverige. Men en del har vi gjort på resor. Vi har totalt avverkat många hundra mil på markresor med tåg, buss och bil, förutom flygresorna, för att samla in delar av det material som finns sammanställt i denna bok."

”Natten tillhör den heliga peyote”: till minnet av Åke Hultkrantz

Upphovsperson: Persson, Henrik
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2006
Ämnesord: Naturreligioner, Ursprungsfolk, Nordamerika, USA, Vetenskap och forskning
Åke Hultkrantz, professor emeritus i religionshistoria vid Stockholms universitet avled i början av oktober i år, 86 år gammal.
Förutom en närmast osannolik produktion när det gäller vetenskapliga texter i både svenska och internationella forskningssammanhang var Åke Hultkrantz också en skicklig författare, föreläsare och berättare.

Om Arktis olja och gas: Patricia Cochran

Upphovspersoner: Cochran, Patricia | Pihl, Birgitta (övers.)
Tidskrift/källa: Fjärde Världen
År: 2008
Ämnesord: Naturresurser, Ursprungsfolk, Nordamerika, Polerna, Miljöföroreningar, Miljö och ekologi
Den 22 januari 2008 höll Arctic Frontier i Tromsö en veckolång konferens om olje- och gasindustrin i det arktiska området i framtiden. Konferensen skulle även handla om konsekvenserna för områdets befolkning, något som kom alltför mycket i skymundan. Ett undantag var följande tal av Patricia Cochran, ordförande i Inuit Circumpolar Council: ”Inuitiskt perspektiv på sociala och kulturella aspekter av olje- och gasindustrins utveckling i Arktis”.

Latinamerikaner vaccineras först i vår

Upphovsperson: Halkjaer, Erik
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2009
Ämnesord: Klassrelaterade frågor, Europa, Imperialism, Läkemedel, Nicaragua, Latinamerika, Nordamerika, Ecuador, Centralamerika, Honduras
I slutet av oktober hade drygt 3 000 personer i Latinamerika dött i svininfluensan och 125 000 smittats. Det var enligt Världshälsoorganisationen, WHO, 50 respektive 30 procent av det totala antalet döda och smittade i världen. Samtidigt väntas ingen massvaccinering sätta igång i Latinamerika förrän till våren

Motsättningarna mellan rika och fattiga växer under COP15

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Europa, Non-Governmental Organizations (NGOs), Imperialism, Australien och Oceanien, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Afrika, Politiska avtal
När klimatförhandlingarna i Köpenhamn gick in på sin sista vecka hade splittringen mellan de rika och fattiga länderna bara ökat. De industrialiserade länderna anklagas för att vilja
”döda Kyoto”, gå bakom ryggen på FN:s förhandlingsprinciper,
och lägga pengar på
teknologiska lösningar som kan göra klimatförändringen värre.

Sidor