Sökformulär

Australien och Oceanien

EU sviker sina EPA-löften

Upphovsperson: Wolpher, Marja
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2010
Ämnesord: Afrika, Australien och Oceanien, Ekonomi, Handelsavtal, Västindien
EU vill tvinga ett 70-tal fattigare länder att ingå ekonomiska avtal om handel som ska ge Europa en rad fördelar. Ända sedan 2002 har motståndet varit stort och nu börjar farhågorna besannas. Fråga bara 16 länder i Västindien. Där har det inte gått något vidare sedan EPA-avtalen undertecknades 2008.

EPA: fakta, förhoppningar och farhågor - en rapport om EU:s handelsavtal med länder i Afrika, Västindien och Stilla havsområdet

Upphovspersoner: Karlsson, Lars Olof | Tangnäs, Johanna | Kellecioglu, Deniz
Medarbetare: Wolpher, Marja
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Afrika, Europa, Imperialism, Västindien, Australien och Oceanien
Ekonomiska Partnerskapsavtal (EPA) håller på att förhandlas fram mellan EU och länder i Afrika, Västindien och Stilla Havet (kallas AVS-länderna). Dessa avtal syftar till att skapa frihandelsområden och kommer att leda till en snabb öppning av de fattiga ländernas marknader. Risken är stor att jordbrukare och företag i de fattiga länderna slås ut när de måste konkurrera med storskaliga europeiska företag och EU:s kraftigt subventionerade jordbruk. Rapporten fokuserar på konsekvenserna för södra Afrika. Visar på skiljelinjerna mellan förespråkare och kritiker, ger en bakgrund till avtalen samt går igenom den aktuella situationen.

Vi har överlevt: ursprungsfolken talar

Upphovspersoner: Persson, Henrik | Persson, Ola
Medarbetare: Gejel, Mikael W.
Utgivare: Fjärde Världen
År: 1998
Ämnesord: Europa, Australien och Oceanien, Ursprungsfolk, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Afrika, Mellanöstern, Polerna
Bok om ursprungsbefolkningar i arktis, nord, mellan och sydamerika, asien, oceanien och afrika. Visst fokus på deras andliga liv och världsbilder.

Ur förordet: "Den här boken innehåller till största delen intervjuer med representanter för olika ursprungsfolk, eller människor som besökt ursprungsfolk. En del av intervjuerna har vi gjort i Sverige. Men en del har vi gjort på resor. Vi har totalt avverkat många hundra mil på markresor med tåg, buss och bil, förutom flygresorna, för att samla in delar av det material som finns sammanställt i denna bok."

Economic Partnership Agreements

Upphovsperson: Gren, Anna
Utgivare: Afrikagrupperna | Afrikagrupperna
År: 2008
Ämnesord: Södra Afrika, Europa, Imperialism, Australien och Oceanien, Jordbruk, Handelsavtal, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern
EPA-förhandlingarna mellan EU och AVS-länderna fortsätter. Interimsavtal för varor har ingåtts med 35 av 76 länder, fullständiga EPAs med bara Karibien. Avtalen är i de flesta fall ännu inte ratificerade, alltså legalt bindande,
vilket innebär att de fortfarande kan revideras.
EU fortsätter att sätta press för långtgående ömsesidiga liberaliseringar,
inklusive tjänster och de så kallade Singaporefrågorna
(investeringar, konkurrens och offentlig upphandling) samt TRIPS plus avtal.

Frihandelsavtal slår hårt mot kvinnor

Upphovsperson: Frank, Bella
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren Zenit
År: 2009
Ämnesord: Handelsavtal, Afrika, Europa, Imperialism, Genus och jämställdhet, Australien och Oceanien, Västindien
Internationella frihandelsavtal har länge kritiserats för att gynna det starkare Nord på det resurssvagare Syds bekostnad,
en kritik som nu med förnyad styrka riktas mot EU:s förhandlingar med fattigare länder i de så kallade EPA-avtalen.
Avtalen sägs slå särskilt hårt mot kvinnor.

Motsättningarna mellan rika och fattiga växer under COP15

Upphovsperson: Holmbäck, Christopher
Utgivare: SAC - Syndikalisterna
Tidskrift/källa: Arbetaren
År: 2009
Ämnesord: Klimat och klimatförändringar, Politiska institutioner, Europa, Non-Governmental Organizations (NGOs), Imperialism, Australien och Oceanien, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Afrika, Politiska avtal
När klimatförhandlingarna i Köpenhamn gick in på sin sista vecka hade splittringen mellan de rika och fattiga länderna bara ökat. De industrialiserade länderna anklagas för att vilja
”döda Kyoto”, gå bakom ryggen på FN:s förhandlingsprinciper,
och lägga pengar på
teknologiska lösningar som kan göra klimatförändringen värre.