Sökformulär

SAMHÄLLSVETENSKAP

Bistånd på utvecklingens villkor : en antologi

Medarbetare: Wohlgemuth, Lennart
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1997
Ämnesord: Development aid, Planning methods, Development theory, Evaluation, Poverty, Developing countries, Structural adjustment, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Synen på biståndet har genomgått stora förändringar under de senaste 20 åren. 70-talets utvecklingsoptimism följdes av 80-talets djupa kris, med en pessimistisk framtidssyn. 90-talet har inneburit en tillnyktring och omfattande arbete har lagts ner på att dra slutsatser av erfarenheterna. Denna antologi presenterar biståndets teori och teknik i ljuset av de senaste 20 årens utveckling. Boken är en uppföljning av "Bistånd på mottagarens villkor", som gavs ut 1974. 2:a uppdaterade och utökade upplagan.

The rural-urban interface in Africa : expansion and adaptation

Medarbetare: Baker, Jonathan | Pedersen, Poul Ove
Utgivare: Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet; Centre for Development Research, Copenhagen ;
År: 1992
Ämnesord: Small towns, Agriculture, Rural-urban relations, Entrepreneurship, Africa, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
This book explores how some of the specific sectors, organisations and actors influence and shape the functioning of small towns in Africa. A number of the contributors of the volume point to the resilience and ingenuity of Africa's rural and urban population and demonstrate how they adapt strategies which enables them to survive and, in some cases, even to thrive. Case studies are drawn from Botswana, Ethiopia, Ghana, Namibia, Nigeria, Somalia, Sudan, Tanzania, Uganda, and Zimbabwe. The volume fills a gap for undergraduate and graduate courses in geography, sociology, anthropology, development studies, as well as urban and rural planning.

Självständig och beroende : kvinna i Botswana

Upphovsperson: Enge, Marianne
Utgivare: Nordiska Afrikainstitutet | Uppsala : Nordiska Afrikainstitutet
År: 1982
Ämnesord: Botswana, Southern Africa, Women, Women's role, Gender roles, Women workers, Education of women, Women's health, SOCIAL SCIENCES, SAMHÄLLSVETENSKAP
Den botswanska kvinnans dilemma - självständig och samtidigt beroende. Trots att det mesta av det vanliga jordbruksarbetet utförs av kvinnor och trots att en fjärdedel av hushållen på landsbygden har en kvinna som överhuvud, står enligt traditionell rätt alltid en kvinna under en mans förmyndarskap - hon betraktas som ett barn.

Sidor