Sökformulär

Oljeavtal Östtimor-Australien

Upphovsperson: Jonsson, Gabriel
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 28
År: 2006
Sidnummer: 11
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Australien, Östtimor, Naturresurser, Ekonomisk utveckling och tillväxt
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdeka28pa06art08.pdf (11.92 KB)
Östtimor och Australien undertecknade den 12 januari 2006 ett avtal om utvinning av olje- och gasfyndigheter i Timor-havet.