Sökformulär

CAVR har avslutat sitt arbete

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
Nummer: 26-27
År: 2005
Sidnummer: 9-10
ISSN: 1402-2559
Språk: sv
Relation: http://www.osttimorkommitten.se/merdeka/merdeka.htm
Ämnesord: Ockupationer, Nationella befrielsekamper, Östtimor, Indonesien, Mänskliga rättigheter
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: merdekanr26-27art04.pdf (73.25 KB)
Mottagnings-, sannings- och försoningskommissionen i Östtimor lämnade efter tre och ett halvt års arbete den 31 oktober högtidligt över sin slutrapport till president Gusmão. Kommissionen har haft ett UNTAET-uppdrag förankrat i Östtimors lagar.