Sökformulär

I morgon är det för sent Fidel Castro i Rio de Janeiro 1992:

Upphovsperson: Castro, Fidel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:02
År: 2009
Sidnummer: 3-3
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Internationell solidaritet, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar, Latinamerika, Kuba
Fil: fidel_rio_92_kuba_2.12.pdf (178.25 KB)
”En betydelsefull biologisk art hotas av utrotning, då alltfler av dess naturliga livsbetingelser i snabb takt håller på att förstöras, nämligen människan. När vi nu vinner insikt om detta hot, är det nästan för sent att avvärja det.” I Río för 20 år sedan underströk Castro att konsumtionssamhällena bär det största ansvaret för den fruktansvärda miljöförstöringen och att ”Lösningen får inte bli att hindra utveckling hos dem som allra mest behöver den. Mindre lyx och mindre slöseri i några få länder skulle ge mindre fattigdom och svält i en stor del av världen. Låt det bli slut på själviskhet, på strävan efter herravälde, på likgiltighet, ansvarslöshet och rökridåer!”