Sökformulär

Miljö

Uppdrag Liv! Kubas strategi för att klara av klimatförändringarna

Upphovsperson: Abel González Alayón
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2017
Ämnesord: Kuba, Klimat, Miljö, Vetenskap, Ekologisk hållbarhet
Kuba har lanserat en Miljöplan som fokuserar på strandområdena, skydd av kusterna, folkbildning, mangroveplantering med flera initiativ för att mildra klimatförändringarnas inverkan, med Raul Castros ord: ”En plan som har särskilt stor och strategisk betydesle för vårt land idag och för dess framtid”. Strategin, som kallas Uppdrag Liv, tar fasta på Fidel Castros oro över klimatförändringarnas inverkan på människornas liv, som han uttryckte det på FNs Miljö- och Utvecklingstoppmöte i Rio de Janeiro 1992:

Stora miljöutmaningar i Afghanistan

Upphovsperson: Renberg, Gudrun
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, Klimat och klimatförändringar, Miljö, Miljö och ekologi
Afghanistan är ett av världens tio mest sårbara länder när det gäller klimatförändringar, på grund av sitt torra klimat och sitt huvudsakligen agrara samhälle. Vatten är en nyckelresurs, skogen ger bränsle och material binder mark och förhindrar erosion. Båda resurserna har minskat markant under senare decennier. Glaciärerna i bergmassiven krymper. Landsbygdsbefolkningen plågas av laviner och jordskred, torka och översvämningar. I städerna ökar luftföroreningar och sanitetsproblem i takt med den kraftiga urbaniseringen. Nu pågår förberedelserna inför klimatkonferensen i Paris i december för fullt.

Grönare landskap handlar om överlevnad

Upphovspersoner: Lindh, Björn | Lindh, Björn (foto)
Utgivare: Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
År: 2015
Ämnesord: Afghanistan, Miljö, Miljö och ekologi, Klimat och klimatförändringar
Runt avlägsna byar utanför staden Bamiyan blir dalgångarna för var dag allt grönare. Människors förståelse ökar för hur de kan ta naturen till hjälp för att få en bättre levnadsstandard och skydda sig mot naturkatastrofer.

Så ser våra politiker på global rättvisa

Upphovspersoner: Latinamerikagrupperna | Nätverket Global Rättvisa
Utgivare: Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Röster från Latinamerika
År: 2014
Ämnesord: Mänskliga rättigheter, Miljö, Pensionsfonder, Politiska partier, Sverige
Vad du äter, vilket bränsle du tankar din bil med och i vilka företag dina pensionspengar är investerade är inte bara din angelägenhet. I vår globaliserade värld påverkar valen du gör även andra. Men var står egentligen de svenska partierna i de globala rättvisefrågorna?

Kuba Solidaritet våren 2014

Upphovspersoner: Andersson, Victoria | Widen, Tomas | Lennartsson, Per-Olov
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Internationell solidaritet, Sverige, Miljö, Kuba
Under april och maj har Kubasolidariteten gjort sig synlig på många håll: Solidaritetsafton för De 5 kubansk politiskt dömda i USA i samarbete med De5-kommittén och Cubanos por Cuba i Stockholm, medverkan i Global Rättvisa Nu-turnén bland annat i Eskilstuna och Uppsala, och i Inspiration Världen i Jönköping där föreningen också deltog i den stora demonstrationen mot rasism. Och på Solidaritetshuset Drakens Dag i Stockholm, med bokbord, kaffe och chilenitos.

Kuba har gått längst Ekologiskt jordbruk

Upphovsperson: Ruiz Marrero, Carmelo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Hållbar utveckling, Miljö, Kuba
Kuba är det land i världen som gått längst och på kortast tid, från konventionellt industriellt jordbruk till organisk odling. Detta har uppmärksammats, hyllats och dokumenterats av många experter och observatörer inklusive jordreformforskaren Peter Rosset och jordbruksekologen Miguel Altieri, akademiska institutioner som Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) och ideella organisationer som Food First och Worldwatch Institute. Det har också varit ämnet för en dokumentär ”The Power of Community: How Cuba Survived Peak Oil” från 2006. 

Obyråkratiskt, uppfinningsrikt, decentraliserat är några nyckelord.

Reinfeldt besöker Indonesien

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2012
Ämnesord: Indonesien, Investeringar, Handel, Mänskliga rättigheter, Miljö
Reinfeldt anlände till Indonesiens huvudstad på ön
Java på kvällen den 13:e och lämnade landet på förmid-
dagen den 15:e. Det är det första svenska statsminister-
besöket i Indonesien efter att länderna upprättade diplo-
matiska förbindelser 1952. Reinfeldt åtföljdes av en
delegation på 30 affärsmän, handelsminister Ewa Björ-
ling och Sveriges ambassadör i Jakarta, Ewa Polano.

En skicklig kakaoproducent

Upphovsperson: Merencio, Jorge
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Miljö, Miljö och ekologi, Kuba
Hilde Roja Bordes är 74 år gammal och en skicklig kakaoodlare vars odlingar växer för fullt. Han visar hur man ska sköta odlingen för att få hög avkastning. Alla plantor gödslas ekologiskt med naturgödsel. All min kakao är ekologisk. Baracoa, som är den största producenten av kakao i landet, har ytterligare 15 modell-gårdar som alla arbetar för att utvidga den ekologiska erfarenheten, vilket blir nyckeln till framgång för det program för utveckling av kakaoproduktion som pågår.

Den vackraste plats jag skådat!

Upphovsperson: Wide, Jörgen
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Historia, Miljö, Kuba
Columbus sa det:
Uppåt uppåt, snävt vänster, snävt höger, uppåt, uppåt. Och grönt, grönt. Så ner mot havet och den lilla staden Baracoa, lugnt, vänligt, ganska afrikanskt präglat och med minnen från tiden innan ursprungfolken utrotades. Där landsteg Columbus 27 oktober 1492 och skrev i sin loggbok, ”världens vackraste plats”. Dit förlade de spanska kolonisatörerna sin första ”huvudstad” 1511 med Diego Velázquez som guvernör.

De vill ta makten över sina liv

Upphovsperson: Sandberg, Christin
Tidskrift/källa: Latinamerika
År: 2010
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Ursprungsfolk, Miljö, Latinamerika, Guatemala
När solen går upp över Santa Cruz del Quiché fredagen den 22 oktober har Lolita Chavez redan varit igång ett par timmar. Det ligger förväntan i luften inför den stundande folkomröstningen. Kommuninvånarna ska rösta till försvar för ursprungsfolkens rätt till den mark de brukar och mot transnationella företags exploatering av mineraler och vatten. Lolita Chavez, feminist och ursprungsfolksledare, är en av organisatörerna.

Sidor