Sökformulär

Hållbart jordbruk i förorten

Upphovsperson: Arrhed, Sture
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2010:03
År: 2010
Sidnummer: 17-17
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Jordbruk, Miljö och ekologi, Kuba
Fil: hallbart_jordbruk_i_forort_kuba_3.10.pdf (168.68 KB)
Med stöd av sin omfattande erfarenhet av jordbruk i stadsmiljö tacklar Kuba nu utmaningen att trygga tillgången på mat genom att ta jordbruket till förorterna. Det är en fråga om nationell säkerhet och ska omfatta så många människor som möjligt, och alla former av jordägande. Kärnfrågan är att få matproduktionen närmare städerna där 76 procent av Kubas 11,2 miljoner invånare bor. Det kommer också att skapa gröna lungor runt städerna och bidra till nyplantering vid vattendrag.