Sökformulär

Kooperativ

Kopia av Uppdrag ekojordbruk

Upphovsperson: Sheyla Delgado
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Jordbruk, Ekologi, Kooperativ, Internationellt samarbete
En vecka samlades ett hundratal inhemska och drygt 150 utländska jordbrukare och agronomer till konferens i Havanna. Där presenterades ett hundratal studier och deltagarna gjorde studiebesök på gårdar runt om i Havannalänets 45 kommuner. Kubas politik för att främja kooperativt ekologiskt jordbruk presenterades, med tillgång till krediter, rättvis prispolitik, försäljningssystem, försäkringsmöjligheter med mera. Den kubanska rörelsen satsar nu på att engagera fler – särskilt ungdomar - för det organiska jordbruket, genom att bygga ut utbildning och fortbildning.
Uppdrag ekojordbruk

Upphovsperson: Sheyla Delgado
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Jordbruk, Ekologi, Kooperativ, Internationellt samarbete
En vecka samlades ett hundratal inhemska och drygt 150 utländska jordbrukare och agronomer till konferens i Havanna. Där presenterades ett hundratal studier och deltagarna gjorde studiebesök på gårdar runt om i Havannalänets 45 kommuner. Kubas politik för att främja kooperativt ekologiskt jordbruk presenterades, med tillgång till krediter, rättvis prispolitik, försäljningssystem, försäkringsmöjligheter med mera. Den kubanska rörelsen satsar nu på att engagera fler – särskilt ungdomar - för det organiska jordbruket, genom att bygga ut utbildning och fortbildning.
Restaurang La Casona som kooperativ ”Nu bestämmer vi”

Upphovsperson: John Bachtell
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, Kooperativ, Reformer, Lokal ekonomi och försörjning
La Casona har funnits länge, men nu drivs restaurangen av ett kooperativ på 46 medlemmar, tidigare statligt anställda. De hyr lokalen, driver rörelsen och delar på intäkterna, en allt vanligare företeelse. ”Vi serverar Havannas bästa mat!” säger ordförande Azahares. Hennes skryt underbyggs av beröm på TripAdvisors hemsida: Utmärkt, Mycket bra! Kooperativet är också ett stöd för andra småföretag i grannskapet, som folk som bakar matbröd och sötebröd, ofta hemma i bostaden.

Kubas organiska sockerbruk

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Jordbruk, Kooperativ, Hållbar utveckling, Miljö och ekologi, Kuba
Sockerbruket Carlos Baliño på centrala Kuba som drivs av flera jordbrukskooperativ beslöt 1998 att bli först med att satsa på ekologiskt socker. Det innebar en stor omläggning av odlingsmetoder och raffinering. De har certifikat för ekologisk odling ECOCERT och Rättvis handel/ Fair Trade och kontrolleras årligen. Nu gäller det att också sälja med hjälp av en spansk solidaritetsorganisation som ska bryta blockaden med solidarisk försäljning i Europa, och Sverige.

Kvinnor tar plats Inte bara jordbrukskooperativ

Upphovsperson: Rodríguez, Livia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Industri och industrialism, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Kuba har ordförandeskapet inom Latinamerikanska kooperativnätverk.och har lång erfarenhet av kooperativ, men tidigare bara i jordbruket. Nu växer antalet nya kooperativ inom handel och service. Nancy Varela Medinaser är ordförande i det nybildade konfektionskooperative som tagit över från statliga Confecciones Modelo. Hon tycker att kooperativformen är bättre, både ekonomiskt och personligen tillfredställande. ”Vi håller ihop bättre och hjälper varandra, alla är beroende av alla, av kollektivet och det ansvar och beslut vi tar.”

Fler kvinnor i kooperativen

Upphovsperson: Rödner, Achim
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Genus och jämställdhet, Kuba
Antalet kvinnor - nu 66 000 - som jobbar på jordbrukskooperativ ökar dubblerats under de senaste åren, men utgör ändå bara drygt 22 procent av medlemmarna i jordbrukskooperativen där männen dominerat starkt. Men över hälften av ledningsuppdragen innehas av kvinnor, trots att de fortfarande bara utgör drygt 22 procent av medlemmarna som totalt också har ökat.

Offentlig förvaltning revolutioneras

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Lokal ekonomi och försörjning, Marknads-, plan- och blandekonomi, Kooperativ, Offentlig sektor, Kuba
Sommaren 2011 beslöt nationalförsamlingen att dela upp Havanna landsbygdslän i två nya län - Artemisa och Mayabeque - och där utprova decentraliseringen av offentlig förvaltning till län och kommuner för att göra de mindre byråkratisk, effektivare och billigare. Och där har det gått undan. En stor del av den statliga förvaltningen har tagits över och antalet tjänstemän halverats, kostnaderna skurits ned och kontor byggts om till bostäder. Andra förändringar är att järnvägen byggs ut och kooperativ företagsamhet har utsträckts till lokal service, byggnads- och reparationsverksamhet.

Ungdomar behövs

Upphovsperson: Grogg, Patricia
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Barn och ungdomar, Hållbar utveckling, Kuba
Gabriela Blanco, 20 år, arbetar på jordbrukskooperativet i Alamar och ska börja studera på jordbrukshögskolan. ”Jag började jobba här i september 2012 och efter tre månader togs jag upp i kooperativet. Jag insåg att jag gillade det här och ville fortsätta. Det är också ett område för ständig forskning och nya möjligheter.” På Vivero Alamar jobbar 20 av de totalt ca 70 000 ungdomar som jobbar inom jordbruket. Men de utgör en liten del. Jordbruk och byggnadsarbete tillhör de områden som har svårats att rekrytera ungdomar.

Organiskt kooperativ visar Blomstrande jordbruk

Upphovsperson: Tierramérica, Tierramérica
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Jordbruk, Lokal ekonomi och försörjning, Kooperativ, Hållbar utveckling, Kuba
”Ständig förbättring och talang för jordbruk är två nycklar till framgång”, säger agronomen Miguel Angel Salcines. Bland annat som gjort denna stadsodling i Alamar till en framgångssaga nämner han flextid, ganska höga löner och vidareutbildning som lockar duktiga arbetare. Det är avgörande för att kunna öka den organiska, helt kemikaliefria livsmedelsproduktionen. Den mänskliga faktorn har spelat en avgörande roll för kooperativets snabba produktionsökning

Kooperativ - inte bara i jordbruket

Upphovsperson: Claro, Elsa
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Kooperativ, Kuba
Runt om i landet arbetar olika tvärvetenskapliga grupper på
forskningsinstitut och universitet med att utforma experiment med 222 ”kooperativ” för stadsnäringar. De första kommer att dra igång under det sista kvartalet i år. Det handlar om att föra över den lokala driften av statliga företag till nuvarande anställda och andra intresserade. De som kommer att leda de kooperativ som har valts ut för försöket tar redan nu kurser i företagsledning och andra arbetsuppgifter.

Sidor