Sökformulär

TeleSur:Latinamerika med egna ögon

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:01
År: 2011
Sidnummer: 12-12
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Antiimperialism, Information, kommunikation och media, Kulturmöte och kulturutbyte, Latinamerika, Kuba
Fil: telesur_kuba_1.11.pdf (87.82 KB)
TeleSur är ett viktigt redskap för att befria folken från koloniala hjärnspöken och den nykoloniala hegemonin. Det är en mellanstatlig Latinamerikansk TV-kanal, med säte i Caracas. Venezuela, Kuba, Bolivia, Ecuador samt Argentina och Uruguay är delägare medan Brasilien bidrar med teknik. Syftet är att låta latinamerikanerna se sig själva med egna ögon, i stället för genom de USA-dominerade bolagskanalernas närsynta och snedvridna linser. Under statskuppen i Honduras visade sig TeleSurs bevakning vara avgörande för att få ut sanningen.