Sökformulär

Om kommunisternas 6e kongress

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:03
År: 2011
Sidnummer: 4-6
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kuba
Fil: kommunistpartikongress_kuba_3.11.pdf (174.75 KB)
Ett jättelikt rådslag. Under 3 månader deltog så gott som alla kubaner i ett jättelikt rådslag om nya ekonomiska och sociala riktlinjer innan partikongressen i april. Rådslaget blev både en omfattande läroprocess och en slags folkomröstning om hur djupgående, omfattande och snabba förändringar som borde genomföras: decentralisera, banta statlig förvaltning, större självständighet för statliga företag, län och kommuner, öka egenföretagande, kooperativ och marknad, upphöra med generella varusubventioner, införa inkomst- och vinstbeskattning och arbetsgivaravgifter, mm. Det ekonomiska systemet ändras men staten behåller ägarskap över infrastruktur, tung industri och samhällsservice, hälsovård, och utbildning förblir gratis och lika för alla.