Sökformulär

Socialpolitik

Debatt inför partikongressen: Krav på rådslag

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk politik, Socialpolitik
Inför kongressen förekom öppen kritik mot att kongressdiskussionen om Riktlinjerna inte föregåtts av massiva folkrådslag som inför förra kongressen. Raul Castro försäkrade i sitt inledningsanförande att efter kongressen skulle ett massivt folkligt rådslag organiseras och centralkommittén fick i uppdrag att föra in resultatet av rådslaget i det förslag som skulle vidare till Nationalförsamlingen. Så Kongressen fortsätter landet runt!
Enda sättet att bekämpa AIDS

Upphovsperson: Lisandra Fariñas Acosta
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Hälsovård, Hiv/Aids, Socialpolitik
”Diskussionen om AIDS måste gå längre än till den medicinska behandlingen och återupprätta de drabbades värdighet.” Det sade Michel Sidibé, VD för FNs program mot HIV/AIDS på officiellt besök på Kuba 11 november: ”Redan från starten har Kuba arbetat effektivt för att skapa social rättvisa. Det var först nyligen som världen började tala om allas tillgång till hälsovård. Ni förstod detta för 50 år sedan, tog det till er och skapade den integrerade, regionalt uppbyggda hälsovård som behövdes för att överbrygga skillnader.”
Översättning Eva Björklund

Alba 10 år

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Socialpolitik, Antiimperialism, Politiska taktiker och strategier, Internationell solidaritet, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handelsavtal, Latinamerika, Kuba, Venezuela
ALBA har flera organisationsnivåer och projekt. ALBA hade sitt ursprung i de sociala rörelser som växte fram i kampen mot USAs annekteringsprojekt, Alca/FTTA.. De finns med i Alba i de Sociala rörelsernas råd, men också Albas Kvinnoråd m fl. Det finns också ett Alba Cultural, som ska värna de latinamerikanska och karibiska folkens kultur och identitet. Och två ursprungligen kubanska projekt som haft särskilt stor betydelse för Albaländernas framsteg och folkliga förankring. Det är alfabetiseringsprojektet Yo sí puedo – Jag kan visst, och synprojektet Misión Milagro – Mirakeluppdraget.

Alba 10 års-jubilerar Bolivarianska Alliansen för Vårt Amerika

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Socialpolitik, Antiimperialism, Politiska taktiker och strategier, Internationell solidaritet, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Handelsavtal, Latinamerika, Kuba, Venezuela
Den 14 december 2004, med Hugo Chavez på statsbesök på Kuba, grundades ALBA. Han kom direkt från Bushregimens ”Amerikatoppmöte” i Quebec för det s k frihandelsavtal som skulle utsträcka USAs välde. Fidel Castro var inte inbjuden, och Hugo Chavez var den enda som motsatte sig USAs planer. Det omfattande samarbetsavtal som de två presidenterna undertecknade, lade grunden för Alba. Med detta bolivarianska samarbetsprojekt för social, ekonomisk och kulturell utveckling förändrades Latinamerikas politiska karta. Efter bildandet 2004 anslöt sig Bolivia, Nicaragua, Ecuador med flera och ALBA har drivit på hela Latinamerikas och Karibiens samgående i Celac.

Gradvis växande välfärd. Folk- och bostadsräkning 2012

Upphovsperson: Tamayo, René
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Socialpolitik, Konsumtion, Befolkningsfrågor, Utbildning och skola, Bostäder och boende, Kuba
Folk- och bostadsräkning genomfördes i september 2012. Antalet invånare har minskat med 33 000 till ca 11,2 miljoner, andelen 60 år eller äldre har ökat till 18,3 %, andelen ljushyllta och andelen mörkhyade har minskat och de blandade – mulatterna – har ökat jämfört med 2002. Antalet bostäder har ökat med över 354 000 till nästan 3,9 miljoner och 95,6 procent äger sina bostäder. Nästan 3 miljoner har färgteve, ca 0,9 har fast telefon, 0,85 mobil, 0,44 har datorer i hemmet och 1,35 har cyklar, osv.

Ett av världens tryggaste länder

Upphovsperson: Delgado Legon, Elio
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Socialism, Socialpolitik, Sociala frågor, Kuba
De goda resultaten av samhällsomvandlingen sedan revolutionssegern 1959 är uppenbara för var och en. Många tänker inte på det för det är så självklart – över 70 procent är födda efter 1959 och har inte upplevt tiden då Kubas verklighet liknade den som är dagens i många länder i Latinamerika och övriga världen, med alla möjliga hemskheter. Idag är Kuba raka motsatsen. Vi kan promenera var som helst i stan, när som helst dygnet runt utan gangstergäng, knarkhandel, gatubarn. Och utan polisstyrkor med tårgasgranater och vattenkanoner. Kuba är inte ett paradis, även här finns kriminella som drar fördel av de oförsiktiga. Men i jämförelse med andra länder är faran obetydligt.

Internationella solidariteten som bäst Samarbetet Kuba-Venezuela

Upphovsperson: Velásquez, Juan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialpolitik, Internationell solidaritet, Sociala och politiska aktivister, Internationellt bistånd, Kuba, Venezuela
Juan Velasquez är Fil.dr i Kulturgeografi och arbetar som forskarassistent vid Stockholms universitet med en undersökning om ”En feministisk hållbar utveckling” i Caracas, Havanna, Cochabamba och Medellín. Han skriver här om det folkliga engagemanget i Venezuelas Bolivarianska Revolution och om kubaners solidariska insatser. Medan venezolanska ungdomar får läkarutbildning på Kuba tjänstgör över tio tusen kubanska läkare i fattigkvarteren runt om i landet. Och det är inte ofarligt, de riskerar att utsättas för högergruppers våldsamma hat.

Gammal i Havanna

Upphovsperson: Correa, Yenia Silva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Socialpolitik, Familjefrågor, Hälsa, Kuba
I Gamla Havanna där 19 procent av befolkningen är över 60 år, samlas många i ett dagcenter i det gamla klostret ”Nuestra Señora de Belén”, en vacker, tidstroget restaurerad 1700-talsbyggnad. Flera hundra pensionärer samlas för att umgås, delta i arbetsgrupper, handarbeta, gymanstisera och sköta om sin hälsa med mera. I samarbetet med kommun, kommundelsnämnder och grannar blandas samhällets yngsta och äldsta i aktiviteterna. Där ingår också vårdbostäder för äldre. Allt präglas av engagemang för att kombinera arkitektonisk restaurering med att förbättra stadsmiljön både socialt och kulturellt.

Var annars än på Kuba?

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
Var annars träffar du på en marxist-leninistisk bartender gift med en universitetsprofessor?
Var annars träffar du på en f.d. högt uppsatt politiker som kör taxi och lever som vanligt folk?
Eller skolvaktmästare och restauranganställd som gärna poserar med tjusiga Che-tatueringer?
Eller en rektor på ett stort universitet som är granne och bästa vän med en av chaufförerna?

Färska intryck från Kuba

Upphovsperson: Tiroler, Zoltan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Socialpolitik, Kuba
Det var med spänning jag återkom till Kuba efter nästan två år. Hur skulle snacket gå inför de förändringar som är på gång och efter Kommunistpartiets kongress? Någon var besviken för att politbyrån inte hade föryngrats mer, någon tyckte det var ovidkommande att inslaget av kvinnor och afrokubaner ökat så starkt i centralkommittén, någon hade väntat sig fler beslut och klarare besked om framtiden. Andra framhöll själva rådslagsprocessen. Någon ansåg att man måste vänta och ge det hela en chans, åtminstone till uppföljningen i januari 2012. Folk vill se resultat, helst snabbt. Alla uttrycker kritik och olika uppfattningar, men det finns ett grundmurat stöd för samhällsskicket och de allra flesta är beredda att kämpa för det Kuba uppnått: självständighet, oberoende och socialism.

Sidor