Sökformulär

Ekonomisk politik

Debatt inför partikongressen: Krav på rådslag

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk politik, Socialpolitik
Inför kongressen förekom öppen kritik mot att kongressdiskussionen om Riktlinjerna inte föregåtts av massiva folkrådslag som inför förra kongressen. Raul Castro försäkrade i sitt inledningsanförande att efter kongressen skulle ett massivt folkligt rådslag organiseras och centralkommittén fick i uppdrag att föra in resultatet av rådslaget i det förslag som skulle vidare till Nationalförsamlingen. Så Kongressen fortsätter landet runt!
Kommunistpartiets 7:e kongress, Kubas väg framåt

Upphovsperson: Zoltan Tiroler
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
År: 2016
Ämnesord: Kuba, Ekonomisk politik
I april höll Kubas kommunistparti PCC sin 7:e kongress. Läget är nytt, USA har gläntat på dörren för Kuba, men Latinamerika präglas av våldsam offensiv från hätskt herrefolk uppbackat av USA. Kongressen handlade om att följa upp förändringarna som beslutades av den förra. Den ideologiska debatten har skärpts men enighet råder om att inte rucka på Kubas principer och samhällssystem. Farorna är många för en socialistisk ö i ett kapitalistiskt hav som intensivt önskar dränka den.Marxism behövs

Upphovsperson: José Luis Rodríguez*
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2016
Ämnesord: Kuba, ideologi, Ekonomisk politik, Kultur
Vi behöver en ny ekonomisk kultur. Ett nytt sinnelag som bara kan växa i ny samverkan mellan individ och samhälle, inte som vars och ens enskilda viljeakt. Ekonomisk kultur skapas med de kunskaper för att förstå politikens innebörd och syfte, produktionsförhållandenas utveckling, förändringar i ägandeförhållanden och fördelningen av varor och tjänster. Det behövs mycket och bra information - och i tid - det är avgörande.


Investering utan insyn : Var finns Andra AP-fondens mark i Brasilien?

Upphovsperson: Whålin, Malena
Utgivare: Swedwatch | Latinamerikagrupperna (tidigare UBV, Utbildning för Biståndsverksamhet)
Tidskrift/källa: Swedwatch Report
År: 2013
Ämnesord: Brasilien, Pensionsfonder, Ursprungsfolk, Ekonomisk politik, Miljö och ekologi, Land acquisition
Den bristande transparensen runt Andra AP-fondens investering i jordbruksmark i Brasilien gör det omöjligt att granska hur fonden lever upp till sina åtagande gällande etik och miljö.

Jordbruksmark ses av allt fler aktörer som en stabil och långsiktig investering. Efterfrågan på mat, biobränsle och djurfoder gör att konkurrensen om den odlingsbara jorden ökar. Andra AP-fonden, AP2, har investerat nära 3 miljarder kronor i ett bolag som köper mark i bland annat Brasilien. På marken odlas soja, sockerrör, bomull och majs i industriell skala. Enligt AP2 har man lagt stor vikt vid hållbarhet i investeringen men fonden vill av konkurrensmässiga skäl inte uppge var marken de köpt ligger. Argumentet är att man vill kunna köpa upp mer mark medan den fortfarande är billig. Swedwatchs studie har visat att det inte görs någon regelbunden kontroll av förhållandena på jordbruken på uppdrag av AP2 eller de andra investerarna.

De sektorer man investerat i är förknippade med allvarliga risker för människor och miljö. Hög användning av giftiga bekämpningsmedel och undermåliga arbetsförhållanden är stora problem i det brasilianska jordbruket. När det storskaliga industrijordbruket breder ut sig försvinner allt mer av den brasilianska savannen cerradon med sin unika biologiska mångfald och både soja och sockerrörsodlingar inkräktar på ursprungsfolks traditionella territorier. Två av AP2:s affärspartners i Brasilien anklagas för inblandning i kränkningar av ursprungsfolks respektive arbetares rättigheter genom sina underleverantörer.

- See more at: http://www.swedwatch.org/sv/rapporter/investering-utan-insyn#sthash.QpXAawe7.dpuf

Lärdomar av Östtimors misslyckande?

Upphovsperson: Pollák, Tommy
Utgivare: Föreningen ett Fritt Papua | Östtimorkommittén
Tidskrift/källa: Merdeka & ÖsttimorInformation
År: 2014
Ämnesord: Ekonomisk politik, Östtimor, Ekonomisk utveckling och tillväxt
I den indonesiska, engelskspråkiga tidningen Jakarta Globe skriver Loro Horta, som varit FN:s projektledare för reformeringen av säkerhetssektorn och rådgivare till utrikesministern, den 23 maj om Xanana Gusmãos ansvar för Östtimors "misslyckande". Det är en ganska mörk bild Loro Horta målar upp.

Bokföringskurser och facklig anslutning

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Facklig kamp och organisering, Ekonomisk politik, Lokal ekonomi och försörjning, Småföretagare, Kuba
Ekonomförbundet ANEC erbjuder kurser för egenföretagare i bokföring och skattedeklaration.
De första egenföretagarna tog kursen i januari och var mycket nöjda allt de lärde sig för att kunna sköta ekonomin. Samtidigt har 80 procent av de som nu jobbar i den ickestatliga sektorn anslutit sig till facket. Vid årets slut var 358.000 – förutom ett par hundra tusen jordbrukare.
Nästan 400 servicelokaler i Havanna har upplåtits med bruksrätt till enskilda eller personalgrupper, de flesta för att driva kafeterior eller restauranger.

Raul Castro på partikonferensen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Styrelseskick, Kuba
”Det behövs ett förtroendefullt klimat på alla nivåer för ett öppet och rättframt åsiktsutbyte, inom partiet och i hela samhället” sa Raul Castro avslutningsvis på konferensen. Och att det också måste gälla media, inte öppna för borgerliga mediers sensationalism och lögner utan informera om faktiska förhållanden. Det gäller att ”rätta till de misstag som begåtts genom årtiondena, och de nya som vi kommer att begå. För det har inte funnits och kommer inte att finnas någon revolution utan misstag, alla är de verk av människor som aldrig är perfekta.”

Att inte bli ifrågasatta Akademiskt utbyte i Malmö

Upphovsperson: D’Ambrosio, Adriana
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Ekonomisk politik, Vetenskap och forskning, Kulturmöte och kulturutbyte, Sverige, Kuba
Årets två unga kubanska universitetslärare i sociologi på akademiskt utbyte i Malmö talar om förändringarna hemma på Kuba och hur de upplever vistelsen i Sverige. Både finner Sverige lite väl organiserat men samtidigt att Kuba kanske skulle må bra av lite av samma slag. Om Kuba säger de att landet ”befinner sig i ett komplicerat skede. Men vi är vana. Vi skulle kunna doktorera på komplicerade lägen, för allt sedan revolutionens seger har vi gått från svårt läge till svårare. Den stora utmaningen är ekonomin. De ekonomiska problemen påverkar värderingarna, som urholkas men samtidigt väller ungdomarna ut i stora skaror för att visa sitt stöd för revolutionen.

Sidor