Sökformulär

”Libyska modellen”, ett allvarligt hot mot Latinamerika

Upphovsperson: Guerra Cabrera, Ángel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2011:04
År: 2011
Sidnummer: 19-19
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Imperialism, Spionage och undergrävande verksamheter, Libyen, Latinamerika, USA
Fil: libyska_modellen_kuba_4.11.pdf (125.14 KB)
Med anfallet mot Libyen har USA/NATO knäsatt en ny formel för regimskifte, som kan användas mot andra länder. Enligt USAs Nationella Säkerhetsråd är den ”metod” Obamaregeringen använt mot Libyen ”effektivare” än de Bush-regimens truppinvasioner i Irak och Afghanistan. Många länder och folk i Latinamerika och Karibien tar mycket allvarligt på hotet om upprepning av denna smygande och förrädiska formel mot andra länder som har strategiska tillgångar och/eller intar oacceptabelt självständiga hållningar,