Sökformulär

Raul Castro på partikonferensen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:02
År: 2012
Sidnummer: 11-11
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Styrelseskick, Kuba
Fil: raul_partikonferens_kuba_2.12.pdf (85.83 KB)
”Det behövs ett förtroendefullt klimat på alla nivåer för ett öppet och rättframt åsiktsutbyte, inom partiet och i hela samhället” sa Raul Castro avslutningsvis på konferensen. Och att det också måste gälla media, inte öppna för borgerliga mediers sensationalism och lögner utan informera om faktiska förhållanden. Det gäller att ”rätta till de misstag som begåtts genom årtiondena, och de nya som vi kommer att begå. För det har inte funnits och kommer inte att finnas någon revolution utan misstag, alla är de verk av människor som aldrig är perfekta.”