Sökformulär

Styrelseskick

Kommunalval 2015

Upphovsperson: Eva Björklund
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2015
Ämnesord: Kuba, Demokrati, representativitet, politik, Styrelseskick
Drygt 7,5 miljoner kubaner – drygt 88 % av väljarna – deltog i kommunalvalen 19 april. 12 % avstod av olika skäl, blankröstade eller var ogiltiga. Röstningen gällde vilka av 27 379 kandidater som skulle väljas till 12 589 platser i kommunfullmäktige. Av de valda är 35 % kvinnor, 15 % ungdomar, och 55 % valdes om. Utländska medier hade fokuserat på ett par USA-stödda ”dissidenter” som vann nomineringarna i var sitt distrikt. De lyckades dock inte vinna i sina valkretsar och till Reuters sa de att valet hade gått rätt till och att ”Folk vill inte ha något systemskifte”.

Hur ser demokrati ut?

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Demokrati, Politiska val, Styrelseskick, Bolivia, Ecuador, Kuba, Venezuela, USA
Det är rubriken på en recension i Monthly Review av en ny bok av den kanadensiske samhällsvetaren Arnold August. Han har länge följt den kubanska utvecklingen men har nu också tagit med utvecklingen i ALBA-länderna i boken: Kuba och dess grannar: Demokrati i rörelse. Den recenseras som en ”viktig bok om deltagande demokrati och folkmakt i de ALBA-länder som utgör bålverk för 2000-talets socialism och antiimperialism i Latinamerika: Kuba, Venezuela, Ecuador och Bolivia. […] Boken ger oss inte bara den kanske mest kunniga redogörelsen på engelska för Kubas valsystem. Den tillhandahåller också många möjligheter att följa den diskussion som pågår bland kubaner om hur samhällsdemokratin ska öka och byråkratin bekämpas.” Arnold jämför också med hur det är i USA och omöjligheten för folkflertalet att delta i ett politiskt system som grundar sig på rätten till hejdlös privat kapitalackumulation.

Raul Castro på partikonferensen

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Demokrati, Ekonomisk politik, Styrelseskick, Kuba
”Det behövs ett förtroendefullt klimat på alla nivåer för ett öppet och rättframt åsiktsutbyte, inom partiet och i hela samhället” sa Raul Castro avslutningsvis på konferensen. Och att det också måste gälla media, inte öppna för borgerliga mediers sensationalism och lögner utan informera om faktiska förhållanden. Det gäller att ”rätta till de misstag som begåtts genom årtiondena, och de nya som vi kommer att begå. För det har inte funnits och kommer inte att finnas någon revolution utan misstag, alla är de verk av människor som aldrig är perfekta.”

”Maktdelning inget alternativ för Mugabe och Zanu PF”

Upphovspersoner: Dahl Adolfsson, Mari | Mukwazhi, Tsvangirayi (foto)
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2008
Ämnesord: Partier, Demokrati, Zimbabwe, Klassrelaterade frågor, Militärer, Styrelseskick
Magasinet Södra Afrika har frågat några politiska bedömare i Sydafrika hur de ser på grannlandets oppositionsparti MDC, dess ledare och utsikterna för framtiden. Steven Friedman är politisk analytiker och chef för Centre for the Study of Democracy, Mohau Pheko är politisk analytiker och bland annat kolumnist för Sunday Times och Judy Smith-Höhn är forskare på Institute of Security Studies.

Nationalförsamlingen - intervju med Maria Josefa Ruíz i miljöutskottet: miljöresan 2008

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2009
Ämnesord: Kuba, Miljö, Politiska institutioner, Politiska val, Styrelseskick
Intervjun handlar både om valsystemet, hur folk nomineras till nationalförsamlingen och hur valet går till, och om miljöpolitiken och miljöutskottets arbete. De allra flesta parlamentarikerna är fritidspolitiker och behåller sina jobb i hemlänen samtidigt som de alla är fördelade på de olika utskotten. Den ledamot i varje utskott som väljs till ordförande blir heltidspoliker och samordnar arbetet tillsammans med parlamentets talman och vice som också arbetar heltid.
Hållbar utveckling är ett övergripande mål, inskrivet i grundlagen sedan 1992 (Riomötets riktlinjer). Inget projekt eller investering kan göras utan miljöprövning. Det gäller alla ministerier, institutioner, företag och organisationer.

Många hot mot president Deby

Upphovsperson: Bjurman, Kerstin
Utgivare: Afrikagrupperna
Tidskrift/källa: Södra Afrika
År: 2006
Ämnesord: Tchad, Våld och konflikter, Styrelseskick
Lördagen den 16 april (2006) fylldes gatorna i Tchads huvudstad N’djamena av anhängare till president Idriss Deby. En rebellattack,
stödd av Sudan, hade just slagits ner med hjälp av franska styrkor som sedan länge är stationerade i landet.
Tchad, en fransk koloni fram till 1960, är ett av världens allra fattigaste länder och
även det mest korrupta, enligt Transparency International. Idriss Deby tog makten i en militärkupp 1990, då han med stöd av Sudan,
störtade den förre diktatorn Habré och 1996 och 2001 vann han presidentvalen.

Sidor