Sökformulär

Klarspråk om Miamimaffian Mariela Castro i USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
Nummer: 2012:03
År: 2012
Sidnummer: 25-25
ISSN: 1402-8638
Språk: sv
Relation: http://www.svensk-kubanska.se/
Ämnesord: Blockader, Sexualitet, Mänskliga rättigheter, Kuba, USA
Fil: mariela_i_usa_k_3.12.pdf (102.59 KB)
Att Mariela Castro fick visum till USA i april har skapat en hel del ståhej i USA. Hon var inbjuden till LASAs, Latin American Studies Asociation, 30:e kongress. Andra kubanska inbjudna nekades inresa. Mariela Castros tema var ”Sexuell mångfald ur politisk synvinkel”. Men hon kritiserade också hårt den lilla grupp exilkubaner och extremhöger som förhindrar USA-medborgare att besöka Kuba och som med sina pengar, mediala och politiska makt vidmakthåller USAs fientliga och aggressiva politik mot Kuba.