Sökformulär

Sexualitet

Gay Maj på Kuba

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Kultur, Mänskliga rättigheter, Latinamerika, Kuba
Det var mycket hbtq på Kuba i början av maj. Först var det latinamerikanska ILGALAC (ILGA – Internationella Lesbian and Gay Asociation) som höll sin stora konferens i Varadero 6-10 maj, första gången på Kuba som markering av de framsteg som skett där. Sedan kom Internationella dagen mot homofobi och kubanernas nu traditionella hbtq-congaparad i centrala Havanna, med hela latinamerikanska rörelsen i släptåg. I täten den månghundrahövdade congan dansade också som vanligt Mariela Castro, ordförande i Cenesex, Kubas Centrum för Sexualupplysning.

Lag mot sexuell diskriminering

Upphovsperson: Cuba Central Team (USA)
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Kuba
Kubas parlament har antagit lagar mot diskriminering på arbetsplatser på grund av kön och sexuell läggning. Mariela Castro är chef för CENESEX och en stark förespråkare för HBTQ-personers rättigheter i Kuba. Som parlamentsledamot har hon drivit på lagändringar för skydd mot diskriminering på grund av sexuell läggning och kön.

Mobilisering mot sexturism

Upphovsperson: Ekman, Kajsa Ekis
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Mäns övergrepp och våld, Sverige, Latinamerika, Kuba
”Vi vill inte att Kuba ska marknadsföras som ett sexturistland. Vi måste göra något åt de utländska researrangörer som gör reklam för oss med våra kvinnor och män som lockbete.” Det sade Mariela Castro Espín på den stora Havannakonferens om prostitution där Kajsa Ekis Ekman var med som en av 5 svenska inbjudna talare. Med 90-talets ekonomiska kris och den internationella turismen återuppstod också sexturism och prostitution på Kuba. Den stora svenska gruppen talare var ett uttryck för det kubanska intresset för den svenska sexköpslagen som en politik för att komma åt prostitutionen.

Majkampanj mot homofobi

Upphovsperson: Hedlund, Daniel
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Sociala och politiska aktivister, Sexualitet, Kuba
Den 25 maj avslutade Kubas Centrum för sexualupplysning, Cenesex, årets majkampanj mot homo- och transfobi. Det är sjätte året i rad som aktiviteter med detta syfte genomförts i organiserad och officiell form i Kuba. År 2008 började Cenesex med att högtidlighålla Internationella dagen mot homofobi 17 maj och har succesivt fått allt större medial uppmärksamhet. Nu intervjuades Mariela Castro Espín i ett helsidesuppslag i dagstidningen Granma och Galan mot Homofobi TV-sändes. Innan dess hade hon fått ett stort HBT-pris i USA, trots protester från den starka antikubanska lobbyn där

Klarspråk om Miamimaffian Mariela Castro i USA

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Blockader, Sexualitet, Mänskliga rättigheter, Kuba, USA
Att Mariela Castro fick visum till USA i april har skapat en hel del ståhej i USA. Hon var inbjuden till LASAs, Latin American Studies Asociation, 30:e kongress. Andra kubanska inbjudna nekades inresa. Mariela Castros tema var ”Sexuell mångfald ur politisk synvinkel”. Men hon kritiserade också hårt den lilla grupp exilkubaner och extremhöger som förhindrar USA-medborgare att besöka Kuba och som med sina pengar, mediala och politiska makt vidmakthåller USAs fientliga och aggressiva politik mot Kuba.

Svenska sexköpslagen på export

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Genus och jämställdhet, Sexualitet, Hiv/Aids, Reproduktiv hälsa, Sverige, Latinamerika, Kuba
På 6:e Internationella Sexologkonferensen i Havanna i januari var två svenskor inbjudna. Konferensen arrangeras vartannat år av Cenesex, Kubas Sexualupplysningscentrum. Det var en stor konferens med 5-6 parallella seminarier i 4 dagar och däremellan ett tiotal centrala föredrag. Ett par hundra kubaner (mest kubanskor) deltog och ett 60-tal utlänningar. Bland dem fanns Kajsa ”Ekis” Ekman och Antoinette Kinnander som talade om den svenska sexköpslagstiftningen, om synen på prostitution och stöd till både säljare och köpare att komma ur den. Ett annat stort tema var våldet mot kvinnor, exemplifierat med kvinnomorden i Centralamerika.

Generation & revolution

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Sociala rörelser, Sexualitet, Musik, Kuba
Ja till sexuell mångfald! Nej till genmodifiering! Länge leve @! Kubanska ungdomar hittar nya slagord för aktivt deltagande och ”nya revolutioner inom revolutionen”. Den återupptagna kampen mot rasismen, kampen för sexuell mångfald och den ekologiska revolutionen är de som tydligast bryter mark. De har inte som sina föräldrar vuxit upp med ständiga förbättringar, utan i en tid av ekonomisk kris. De vill ändra, anpassa och modernisera. Det finns en växande motkulturrörelse i olika musikstilar: metalhead, nya metalhead, punkare, hippies, frikis, emos (”emotive hardcore”), mikis (elektro), disco, trubadurer, reggaeton, rap, timba osv. De har inte vänt sin nationella identitet ryggen, men avspeglar en växande mångfald.

Recension: Litterärt omöjligt skräckel

Upphovsperson: Thomsson, Lena
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2011
Ämnesord: Sexualitet, Litteratur, Kuba
Rakt på drar berättelsen igång om ”Pedro Juan” i ”Dirty Havanna” (Lind & Co) –i excesser utan slut. Med grova tillmälen, närgångna pornografiska skildringar, våld och exkrementer som är skräckel (skräck/äckel) beskriver Pedro Juan livet som vagabond, tjuv och förförare i Havanna. Men till skräckelgenren hör utmaningen av den borgerlighet som inte finns på Kuba. Därmed blir Dirty Havanna också litterärt omöjligt.

Sidor