Sökformulär

”Våra militära mål är uppnådda”. Intervju med Chris Dunnett om trupptillbakadragandet

Upphovspersoner: da Costa Bengtsson, Carla | Hjalmarsson, Christoffer (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2012:02-03
År: 2012
Sidnummer: 26-27
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/sak-i-sverige/afghanistan-nytt
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Afghanistan
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: anytt_2012_2-3_s26-27.pdf (427.04 KB)
Innan Christopher Dunnett lämnar
rollen som informationschef på
amerikanska ambassaden i Sverige
för att bli vice transitionskoordi-
nator i Afghanistan besöker han SAK för
att lära sig om organisationens verksamhet i fält.