Sökformulär

Att arbeta för de allra mest utsatta

Upphovspersoner: Bengtsson, Lasse | Hjalmarsson, Christoffer (foto)
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2011:01
År: 2011
Sidnummer: 4-5
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/sak-i-sverige/afghanistan-nytt
Ämnesord: Sjukvård, Övrig hälsa, Afghanistan
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: a-nytt2011_1_s4-5.pdf (384.58 KB)
Stigma. Att arbeta mot stigmatisering. Det är nyckelord för Svenska Afghanistankommitténs
RAD-program. RAD står för Rehabilitation of Afghans with
Disabilities – rehabilitering av afghaner med funktionsnedsättning. Trots att
problemet är så stort; vart femte afghanskt hushåll har en familjemedlem med
funktionsnedsättning, så vill många inte visa det offentligt.
– Folk vill inte att andra ska säga: ah, du har en person med ett handikapp i
familjen!
Det säger Zemarai Saqeb, tidigare mångårig chef för RAD, numera ansvarig
för frågor rörande policy och kvalitetssäkring på SAKs huvudkontor i Kabul.