Sökformulär

Övrig hälsa

162 angrepp på kubanska läkare Venezuelas våldsamma opposition

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Våld och konflikter, Internationell solidaritet, Politiska grymheter, Övrig hälsa, Kuba, Venezuela
Under våren 2014 har kubansk hälsopersonal angripits 162 gånger. Två var nära att innebrännas levande vid ett anfall mot en vårdcentral i delstaten Lara. Attentaten uppmuntras av privata mediers enorma kampanj mot Kuba i de 80 % av medieutbudet som de kontrollerar, och som får stöd och spridning i de stora internationella medierna. I sin rapportering av angrepp på hjälparbetare runt om i världen hoppar de alltid över de kubanska, på samma sätt som de ignorerar Kubas jättelika Sydsydsamarbete lika ofta som de rapporterar om de i och för sig hedervärda men ofta helt obetydliga insatser olika NGOer i EU och USA gör.

162 angrepp på kubanska läkare Venezuelas våldsamma opposition

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2013
Ämnesord: Våld och konflikter, Internationell solidaritet, Politiska grymheter, Övrig hälsa, Kuba, Venezuela
Under våren 2014 har kubansk hälsopersonal angripits 162 gånger. Två var nära att innebrännas levande vid ett anfall mot en vårdcentral i delstaten Lara. Attentaten uppmuntras av privata mediers enorma kampanj mot Kuba i de 80 % av medieutbudet som de kontrollerar, och som får stöd och spridning i de stora internationella medierna. I sin rapportering av angrepp på hjälparbetare runt om i världen hoppar de alltid över de kubanska, på samma sätt som de ignorerar Kubas jättelika Sydsydsamarbete lika ofta som de rapporterar om de i och för sig hedervärda men ofta helt obetydliga insatser olika NGOer i EU och USA gör.

Utser Kuba till ordförande WHOs 67e Generalförsamling i Genéve

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Övrig hälsa, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
När Världshälsoorganisationen höll sitt 67e årliga möte med de 193 medlemsländernas hälsovårdsministrar m fl, ca 3 500 deltagare valdes Kuba till ordförande. Valet var ett erkännande av den kubanska hälsovårdens höga kvalitet – gratis till hela befolkningen - och Kubas internationella hälsobistånd där över 130 000 kubaner deltagit och utbildningen av över tiotusen läkare, sjuksköterskor, tandläkare och tekniker från ett hundratal länder, som har bidragit till att höja folkhälsan runt om i världen, bl a Haiti där kubanska läkare stått för stor del av sjukvården i många år (se även ”Venezuelas våldsamma opposition”).

Äldreomsorg på tapeten

Upphovsperson: Björklund, Eva
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Övrig hälsa, Kulturell identitet och gemenskap, Kuba
I mars ägnade dagstidningen Granma flera uppslag åt den Kuba har den största andelen äldre i hela Latinamerika. nästan femtedel av Kubas befolkning som är över 60 år, över 2 miljoner varav 1 500 över 100 år. Mycket görs för de äldres rekreation, hälsa, delaktighet i samhället, men mer behövs. Det handlar inte bara om rätt mat, läkarvård, bostad och hygien. Ett rikt, produktivt och oberoende liv i social gemenskap och delaktighet i kulturlivet och fortsatt lärande, är målet för äldreomsorgen på Kuba, och exemplen är många på olika sätt att uppnå detta runt om i landet (se Belenklostrets äldrecentrum).

Belenklostrets äldrecentrum

Upphovspersoner: Broms, Helene | Åhman, Jan
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2014
Ämnesord: Befolkningsfrågor, Bostäder och boende, Övrig hälsa, Kuba
Det blev skola redan på 1800-talet och rustades sedan upp till förskola och dagcentrum för äldre i slutet av 1900-talet. Levnadsåldern på Kuba är längst i Latinamerika (se Äldreomsorg på tapeten).
De allra flesta äldre bor hemma, ofta tillsammans med ett barn med familj. Det finns också ålderdomshem och i Gamla Havanna också särskilda äldrebostäder. Drygt 500 äldre i grannskapet är inskrivna på dagcentret och kan delta i morgongymnastik, studiecirklar av olika slag, en filial till Senioruniversitetet, diskussioner om aktuella frågor, söndagsmässa för de troende, musik, dans och andra kulturinslag.

Kubanska läkare i Miami

Upphovsperson: Garcia, Edmundo
Utgivare: Svensk-Kubanska Föreningen
Tidskrift/källa: Tidskriften Kuba
År: 2012
Ämnesord: Imperialism, Opinionsbildning, Politiska grymheter, Övrig hälsa, Kuba, USA
USAs taktik att systematiskt utarma Kubas hälsovård sattes in omedelbart efter 1959 och pågår än idag. En artikel i The Wall Street Journal avslöjar hur effektivt kubanska läkare i utlandstjänst idag får hjälp av USA:s ambassader att lämna sina patienter i sticket. De lockas med löften om välbetalda jobb som inte visar sig finnas. I stället kan man finna en neurokirurg som nattvakt, andra som lagerarbetare, toppkirurger svarar i telefon och arkiverar papper.

Sidor