Sökformulär

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Upphovsperson: da Costa Bengtsson, Carla
Tidskrift/källa: Afghanistan-nytt
Nummer: 2014:2
År: 2014
Sidnummer: 9-13
Språk: sv
Relation: http://www.sak.se/sak-i-sverige/afghanistan-nytt/
Ämnesord: Utländsk truppnärvaro, Ekonomisk utveckling och tillväxt, Internationellt bistånd, Sverige, Afghanistan
Rättigheter: Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige
Fil: anytt_2014_2_s9-13.pdf (407.17 KB)
Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater.
Detta bistånd kombineras ofta med utrikespolitik, diplomati och ibland militär närvaro. Så är uppenbart fallet med Afghanistan. Av 27 medlemsländer i EU har 25 både bidragit till Natos Isaf-styrka och samtidigt gett bistånd till Afghanistans regering. Detta har medfört ett bistånd som i vissa fall har varit nära kopplat till militära strategier.
Det finns två problem med en luddig gräns mellan civila och militära insatser.
Det ena är ökade hot och attacker mot civila program och biståndsarbetare för att de mister sin trovärdighet i upprorsmännens
ögon. Det andra problemet uppstår när militära fredsbevarande insatser bekostas av biståndet och konkurrerar ut satsningar för att bekämpa fattigdom.